INZET VAN DE SANACOACH HARTFALEN BINNEN HET IJSSELLAND ZIEKENHUIS

In Nederland gebruiken steeds meer ziekenhuizen de SanaCoach Hartfalen, zo ook het IJsselland ziekenhuis. Wij mochten Aagje Noordhuizen (verpleegkundig specialist) en Rianne Hofman (hartfalenverpleegkundige) interviewen over hun ervaringen met de SanaCoach tot nu toe. 

Rianne Hofman (links) & Aagje Noordhuizen (rechts)

START GEBRUIK EHEALTH IN 2019  

Aagje Noordhuizen werkt sinds anderhalf jaar als verpleegkundig specialist op de hartfalenpoli in het IJsselland ziekenhuis. Haar collega Rianne Hofman werkt al op de poli als hartfalenverpleegkundige sinds 2005. Toen het IJsselland in 2019 begon met het gebruik van Philips Motiva*, waren beiden enthousiast. Hierover vertelt Rianne het volgende: ”De verpleegkundigen wilden al langere tijd beginnen met eHealth. In 2015 was hier een businesscase voor geschreven en het onderwerp werd regelmatig tijdens congressen besproken. Ik dacht dat het voor een bepaalde groep echt meerwaarde zou hebben. Er waren toen nog veel tegengeluiden omdat de zorg niet evidence based was. In 2019 heeft het ziekenhuis besloten om te starten met Philips Motiva en hierin gingen wij graag mee. Binnen het IJsselland werd ook al mijnIBDcoach gebruikt. De aanleiding om te starten met Philips Motiva was om de juiste zorg op de juiste plek te bieden en om het aantal heropnames en polibezoeken te verminderen. ”  

OVERSTAP NAAR DE SANACOACH 

Nadat Philips besloot om te stoppen met Motiva, moest het IJsselland op zoek gaan naar een andere eHealth aanbieder. In 2022 is besloten om te starten met de SanaCoach. De patiënten die Motiva gebruikten (ca. 200), zijn toen overgezet naar de SanaCoach Hartfalen. Voor Rianne en Aagje was de overstap wel even wennen omdat de SanaCoach op sommige punten verschilt. Aagje vertelt het volgende hierover: ”Voorafgaand aan de SanaCoach zagen we beren op de weg. Bij Motiva was de apparatuur bijvoorbeeld gekoppeld en hoefden patiënten de metingen niet zelf door te geven. Hierdoor wisten we dat we betrouwbare metingen kregen. Bij de SanaCoach was er nog geen mogelijkheid om apparatuur te koppelen. We begrepen wel dat we moesten overstappen omdat Motiva er niet meer was. Nu we eenmaal bezig zijn met de SanaCoach, doet deze zijn werk. Het is even wennen omdat in de SanaCoach ook ‘sessies’ zitten en hier komt veel input vandaan. Vooral de berichtenfunctie vinden wij een groot voordeel omdat je hierdoor makkelijk met de patiënten kan communiceren en niet meer hoeft te bellen. De samenwerking met Sananet ervaren wij ook als prettig; er wordt echt met ons meegedacht.” Inmiddels biedt Sananet ook de mogelijkheid aan om apparatuur zoals een bloeddrukmeter of weegschaal aan de SanaCoach te koppelen. Lees hier meer daarover.   

HOE WORDT DE SANACOACH INGEZET  

Sommige ziekenhuizen gebruiken de SanaCoach voor een beperkte groep patiënten en alleen tijdens een bepaalde periode, bijvoorbeeld tijdens de optitratiefase. Rianne geeft echter aan dat in het IJsselland elke patiënt de SanaCoach aangeboden krijgt. Deze patiënten geven via de SanaCoach dagelijks hun gewicht, bloeddruk en hartslag door. Daarnaast kunnen patiënten berichten sturen als zij vragen hebben en kunnen zij kennismodules over hartfalen volgen. Rianne legt uit waarom de SanaCoach niet voor een specifieke groep patiënten wordt ingezet: ”Elke patiënt gaat een keer onderuit. Je kunt iemand 3 maanden de coach laten gebruiken, maar je zult zien dat diegene daarna onderuit gaat. Voor een hartfalenpatiënt is het juist belangrijk om het gewicht te blijven meten. Deze dagelijkse routine is goed voor patiënten. We zien dat mensen door het gebruik van eHealth bewuster met hun hartfalen omgaan. Tijdens het gebruik van Motiva gaf 80% van de patiënten al aan dat ze beter letten op symptomen en ook beter weten wat ze moeten doen als het slechter gaat. ” Aagje vertelt dat zij bij het monitoren van de patiënten ondersteuning krijgen van MST Helder (Buro Helder)**: ”Buro Helder monitort in de weekenden en op dagen dat wij er niet zijn. Zo kunnen patiënten 365 dagen per jaar worden gemonitord. Juist in het weekend is dit belangrijk, omdat mensen dan vaak meer eten en drinken dus kunnen ze sneller onderuit gaan. Daarnaast neemt Buro Helder contact op met patiënten van wie wij de metingen niet doorkrijgen.” 

EEN ANDERE MANIER VAN WERKEN  

Door het gebruik van eHealth zijn Aagje en Rianne wel anders gaan werken en daarin heeft de coronaperiode ook in bijgedragen. Zo vertelt Rianne: ”De coronaperiode heeft de implementatie versneld. Eerst hadden wij 20-25 patiënten geïncludeerd voor Philips Motiva, maar tijdens corona is dat gestegen naar bijna 200 patiënten. Er waren toen helemaal geen afspraken en we zijn eigenlijk een digitale poli geworden. Nu kunnen patiënten gelukkig weer naar het ziekenhuis komen en zijn we meer een hybride poli. Patiënten die de SanaCoach gebruiken, worden in principe niet meer door ons op de poli gezien.” Ondanks dat minder patiënten naar het ziekenhuis komen, is de werkdruk niet afgenomen geven de dames aan: ”Eerst kwamen patiënten één keer per 3 maanden op controle en dan werd de bloeddruk gemeten. Nu meten mensen elke dag en als hier iets afwijkends uitkomt, moet je daar wat mee. Dat genereert natuurlijk werk. Desondanks zijn we ervan overtuigd dat we nu beter kunnen behandelen, omdat je veel meer weet en ziet van de patiënt. Je ondervangt ritmestoornissen bijvoorbeeld eerder en we kunnen mensen sneller instellen op de juiste medicatie. Ook kunnen we meer patiënten in een kortere tijd behandelen. Eerst zagen we mensen eens in de 3 maanden een half uur en nu spreken we patiënten 1-2 keer per week maar dan voor 5 minuten. Vóór corona zagen we 6-7 mensen op een dag en hadden we daarnaast nog een paar telefoontjes. Nu hebben we wel 30-40 patiëntencontacten waarvan een paar fysiek maar de meeste online. Het werk is verlegt maar vooralsnog dus niet minder geworden.”   

TOEKOMST  

Op dit moment maken bijna 200 patiënten gebruik van de SanaCoach Hartfalen. Aagje en Rianne verwachten dat dit aantal nog wel kan groeien tot 300-350 patiënten. Dat is iets meer dan de helft van de totale populatie. Rianne geeft aan dat zij het mooi zou vinden als meer zorgverleners binnen het IJsselland toegang zouden krijgen tot de SanaCoach: ”Veel patiënten moeten voor meerdere aandoeningen naar het ziekenhuis. Als zij bijvoorbeeld naar de internist gaan, wordt daar ook de bloeddruk gemeten. Daarom heeft de internist nu al toegang tot de SanaCoach, maar het zou natuurlijk mooi zijn als het hele ziekenhuis met ons kan meekijken.”  

TIPS  

Rianne en Aagje hebben nog een aantal belangrijke tips die ze ziekenhuizen zouden willen meegeven bij het gebruik van de SanaCoach vertelt Rianne: ”Wij proberen de SanaCoach echt als onderdeel van de zorg te zien en niet als iets wat bovenop ons werk komt. Het is belangrijk om zorg te gaan vervangen, want het werkt niet om een volle poli te hebben en de SanaCoach erbij te doen. Ook is het belangrijk om bij sommige patiënten te finetunen. Als een bloeddruk heel erg schommelt, kost het bijvoorbeeld tijd om de juiste grenswaardes in te stellen. Uiteindelijk haal je hier wel je winst uit. Tenslotte willen wij meegeven dat het niet erg is als je binnen je team anders met de coach omgaat. Ik zit er meer bovenop en Aagje wil juist meer het zelfmanagement van de patiënten bevorderen. Hierin kunnen we van elkaar leren. ” 

* Philips Motiva: Een interactief gezondheidsplatform dat patiënten met hun chronische ziekte (zoals hartfalen) connecteert met hun medische behandelaar. Via gekoppelde apparatuur kunnen patiënten zelf hun bloeddruk en gewicht bijhouden. Deze waardes worden vervolgens naar het ziekenhuis gestuurd.  

** MST Helder: Een medisch service centrum dat zich bezighoudt met de ondersteuning van dataverwerking voor ziekenhuizen die met telemonitoring werken. MST Helder ondersteunt bij de ondersteuning van dergelijke systemen.  

MEER INFO

Bent u geïnteresseerd in de SanaCoach Hartfalen of een van onze andere coaches? Neem dan contact op met Sananet via 046-458 80 01 of mail naar info@sananet.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn