MijnHartfalencoach voor de patiënt
Hartfalen is een chronische aandoening met grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Ineens wordt u vanuit verschillende zorgverleners geconfronteerd met veel informatie. Daardoor valt het soms niet mee om overzicht te houden. MijnHartfalencoach biedt hulp en geeft structuur aan deze informatie.

Wat doet MijnHartfalencoach?
MijnHartfalencoach helpt u om uw eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. U komt meer te weten over Hartfalen en u leert om uw Hartfalen onder controle te houden. Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. U bent meer betrokken bij (de behandeling van) uwHartfalen, waardoor behandelresultaten kunnen verbeteren.

Waaruit bestaat MijnHartfalencoach?
Op mijnhartfalencoach.nl kunt u zes acties uitvoeren: kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen. Sessies kunnen onderdeel uitmaken van kenniskuren, maar sessies kunnen ook ter voorbereiding zijn op een spreekuurcontact. De resultaten uit dit spreekuurcontact worden genoteerd in het zorgplan. Met reminders kunt u herinneringen instellen, bijvoorbeeld voor het innemen van uw medicijnen. Bij instellingen kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen, zoals uw wachtwoord of telefoonnummer.

MijnHartfalencoach voor de zorgverlener
MijnHartfalencoach helpt Hartfalen-patiënten om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt MijnHartfalencoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Monitoren van patiënten
MijnHartfalencoach is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder MijnHartfalencoach. De patiënt heeft toegang tot MijnHartfalencoach, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor. De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Partners
MijnHartfalencoach is ontwikkeld in samenwerking met het Hart en Vaat Centrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Onderzoeksresultaten
Het MUMC heeft veelvuldig onderzoek gedaan naar het effect van onze eHealth oplossing voor Hartfalen. Zo laat de TEHAF-II studie zien dat het aantal ziekenhuisopnames met 44% afneemt, er 62% minder klinische heropnames zijn en er een significante afname is van ziekenhuisopnames en klinische heropnames bij patiënten die minder dan 18 maanden geleden zijn gediagnosticeerd. bovendien is er een significante verbetering van zelfzorg en ziekte specifieke kennis zichtbaar. Dit leidt tot vermindering van angst en depressie en daardoor een betere kwaliteit van leven. De onderzoeksresultaten laten tevens een lastenvermindering voor hartfalenverpleegkundigen zien.

Voor meer informatie
Mail naar info@sananet.nl of bel naar +31(0)46 4588001

Of kijk alvast op www.mijnhartfalencoach.nl en download onderstaande brochure + wetenschappelijke publicatie over MijnHartfalencoach.