Sanacoach COPD binnen eerstelijns zorg van start

04-06-2018

Het gebruik van de Sanacoach COPD binnen de eerstelijns zorg in Maastricht-Heuvelland in het kader van zelfmanagement en persoonsgerichte zorg is vorige maand gestart. In deze pilot gaan vijf huisartsenpraktijken gedurende 6 maanden ervaring opdoen met de Sanacoach COPD en het gebruik van de ziektelastmeter. De samenwerkende partners zijn ZIO (Zorg in Ontwikkeling), Zelfzorg Ondersteund! (ZO!), vakgroep huisartsgeneeskunde Maastricht (UM), Hamers en Ram B.V. en Sananet Care B.V.