In gesprek met Koert Adriaans, Commercieel Directeur van Sananet

Sinds 2020 is Koert Adriaans de Commercieel Directeur van Sananet. Samen met oprichter Jan Ramaekers voert hij de directie over Sananet. Wat zijn precies de taken die hij dagelijks uitvoert? En waar ziet Koert Sananet over 5 jaar?

Achtergrond van Koert 

Koert heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is afgestudeerd in de richting ‘marketing en organisatie’. Nadat hij was afgestudeerd en voordat Koert in 2020 bij Sananet kwam werken, had hij al een mooie commerciële en financiële historie achter de rug.

Direct na zijn studie is hij als marketing manager aan de slag gegaan bij een bedrijf dat opleidingen voor verkeersvliegers verzorgde. Deze functie heeft hij niet heel lang gedaan. In de loop van 1998 is Koert namelijk begonnen met de voorbereidingen voor een eigen bedrijf binnen de Juridische Dienstverlening: JuroFoon. JuroFoon is in de periode van 1999 tot 2014 uitgegroeid tot één van de grootste juridische eerste-lijn dienstverleners van Nederland. “Ik was vooral verantwoordelijk voor het commerciële en financiële beleid,” vertelt Koert. Nadat het bedrijf in 2014 verkocht werd, heeft Koert tot 2020 vooral interim functies vervult binnen allerlei verschillende sectoren. Onder andere binnen de fysiotherapie, accountancy, energiesector en hoteldesign.

Zoekende naar een nieuwe functie 

“Ik merkte dat ik het steeds minder leuk vond om tijdelijke opdrachten te doen. Het bood veel vrijheid, maar ik miste het ’thuiskomen’ in een onderneming en wilde weer onderdeel uitmaken van een team en bouwen aan de toekomst voor dat bedrijf,” aldus Koert. Koert wilde graag werken in het onderwijs of de zorg. Waarom? “Ik vind dat deze twee sectoren veel meer aandacht behoeven in Nederland. Ik wilde iets betekenen voor de maatschappij.” Na een zoektocht kwam Koert uit bij een recruiter die een ondernemende commercieel directeur aan het werven was voor Sananet en zo geschiede. 

Huidige rol binnen Sananet 

Koert is aangetrokken als Commercieel Directeur. Hij richt zich echter niet alleen op de commerciële activiteiten van Sananet: “Een financiële rol is ook mijn kant op gevallen”. De taken van Koert zijn onder andere: de strategie en het commerciële beleid van Sananet uitstippelen, het sales team aansturen, bijwonen van stuurgroepen, aanwezigheid van Sananet regelen bij congressen en beurzen, personeel werven, accountants spreken, aandeelhouders informeren, en marketing contacten onderhouden.

Het allerleukste vindt Koert echter het bouwen aan het bedrijf. “Ik vind het leukst om aan de zaak te werken, op hoofdlijnen alles te faciliteren en een plan te maken.” Maar daarnaast is hij ook uitvoerend bezig om de plannen tot een zo goed mogelijk resultaat te leiden.

De toekomst van Sananet 

“Ik zie ons over een jaar of 5 als een hele grote speler. In ieder geval in Nederland.”, zegt Koert als we hem vragen naar zijn toekomstvisie van Sananet. Ook vermeldt hij de ambitie om in het buiteland actief te zijn: “We zijn niet beperkt tot Nederland en zijn zelfs al actief in Aken, Dublin en Belfast. Daar zijn we betrokken bij een internationaal project ‘Doctor Me’ genaamd. De hele wereld heeft chronisch zieken.” Het is de taak van Koert om de commerciële en de financiële kant van deze ambitie in goede banen te leiden.   

“We zitten in een mooie fase met heel veel kansen”, zegt Koert. Als we hem vragen naar deze kansen, dan wijst Koert naar de verandering die gaande is binnen de verschillende spelers in de gezondheidszorg. Zoals Koert zegt: “Het is bewezen dat onze SanaCoaches leiden tot een reductie van polibezoeken, van spoedeisende hulp bezoeken en ziekenhuis opnames!”

Bij de zorgverzekeraar komen hierdoor ook steeds meer mogelijkheden voor vergoedingen voor eHealth. Ehealth helpt namelijk met het verminderen van de huidige druk op de zorg. “Alles wijst op de positieve effecten van hetgeen wij doen. Wij kunnen de zorg bereikbaar en betaalbaar houden en de kwaliteit van de gezondheidszorg verhogen. Dat is prettig voor de zorgverzekeraar, maar zeker ook voor ons als burger.” 

Ook wordt eHealth steeds beter geadapteerd door ziekenhuizen. Zoals Koert zegt: “Dat is toch een voordeel van Corona geweest.” Ziekenhuizen moesten namelijk de patiënten buiten de deur houden, maar tegelijkertijd er nog steeds voor zorgen dat de patiënten de juiste zorg kregen en goed gemonitord werden.”

Koert vervolgt: “…en kijk vooral naar de patiënt, want daar doen we het voor! We willen de gezondheidszorg verbeteren, maar zeker ook de kwaliteit van leven verbeteren voor de patiënt.” Door het gebruik van de SanaCoaches van Sananet, hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis, worden ze eerder bijgesteld op medicatie omdat er eerder zicht is op verslechtering of verbetering van gezondheid. daarnaast wordt het zelfmanagement van patiënten vergroot. Wie wil dit nu niet?”

Contact 

Bent u nu benieuwd naar wat Sananet voor u kan betekenen? Of wilt u meer informatie? Dan horen we het graag! U kunt ons op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 telefonisch bereiken op 046 458 8001 of via info@sananet.nl