Verbeterde SanaCoach Liesbreuk

Een aantal jaren geleden is de SanaCoach Liesbreuk ontwikkeld in samenwerking met het Zuyderland MC. In het Zuyderland was er vooral behoefte aan postoperatieve monitoring van Liesbreuk patiënten. Afgelopen jaar is de SanaCoach Liesbreuk in samenwerking met het OLVG verrijkt met verschillende preoperatieve modules. Dat betekent dat de SanaCoach Liesbreuk nu een prachtige SanaCoach is geworden waardoor er minder patiënten preoperatief op poli bezoek hoeven te komen, en patiënten beter geïnformeerd zijn tijdens het gehele proces dat ze doorlopen als ze een liesbreuk hebben.

VAN EERSTE NAAR TWEEDE VERSIE

Hoewel de eerste versie van de SanaCoach Liesbreuk vooral gericht was op postoperatieve monitoring, had het ook al enkele peroperatieve aspecten. Zo monitorde de eerste versie van de SanaCoach Liesbreuk voor 10 weken een patiënt die een liesbreukoperatie moet ondergaan. Tijdens deze 10 weken leert de patiënt meer over de liesbreuk en hoe zich voor te bereiden op de komende operatie. In samenwerking met het OLVG werd de SanaCoach Liesbreuk vernieuwd. Extra aandacht werd gelegd op het preoperatieve traject. In het OLVG had de poli-chirurgie het namelijk erg druk. Het ultieme doel was dan ook door middel van eHealth de druk op de poli te verlichten, om zo meer tijd vrij te maken voor de patiënten die echt gezien moesten worden.  

MODULES TOEGEVOEGD

Om dit doel te halen, zijn in de SanaCoach Liesbreuk verschillende modules toegevoegd. De eerste module is een zogenaamde “profile” sessie geworden. De naam zegt het eigenlijk al: deze sessie kan worden ingezet om te kijken wat het profiel is van de patiënt. Hoe gaat het met deze patiënt? Heeft hij of zij last van complicaties? Aan de hand van onder andere deze vragen kan de SanaCoach inzichtelijk maken voor de zorgverlener of deze patiënt nog gezien moet worden op de poli voor de operatiedatum of niet. Als de patiënt niet gezien hoeft te worden omdat hij of zij bijvoorbeeld geen complicaties had, scheelt dat voor zowel de zorgverlener als de patiënt erg veel tijd.  

De tweede module die is toegevoegd is vooral gericht op verwachtingsmanagement van de patiënt. Er kunnen namelijk lange wachttijden zijn voor operaties. Als patiënten goed op de hoogte zijn van wat ze allemaal kunnen verwachten tijdens deze periode, dan hebben ze minder vragen voor de zorgverleners en bellen ze dus minder vaak naar het ziekenhuis. Ditzelfde geldt echter ook voor de periode na de operatie. Als patiënten beter op de hoogte zijn van wat ze allemaal kunnen verwachten, zullen ze ook na de operatie minder vaak bellen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat sommige patiënten erg veel pijn hebben voor de operatie. Ze verwachten dan vaak dat na de operatie direct de pijn minder is geworden of zelfs helemaal weg is gegaan. Wanneer de patiënt dus na de operatie nog steeds erg veel pijn heeft, dan zijn ze geneigd om te bellen naar de poli. Nu de SanaCoach van te voren informatie geeft over pijn en wat te verwachten, weet de patiënt beter wat te verwachten en belt daardoor minder snel naar het ziekenhuis met vragen. 

TECHNISCHE PILOT

De vernieuwde versie van de SanaCoach Liesbreuk is met een technische pilot getest. Uit deze technische pilot bleek dat er nog enkele verbeteringen nodig waren binnen de e-coach. Deze verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd. Ook zijn patiënten ondervraagd naar hun ervaringen met de vernieuwde SanaCoach. Uit de patiënten evaluatie bleek dat de patiënten de SanaCoach erg fijn vonden werken. Wat ook een groot succes was van de technische pilot, is dat de SanaCoach gekoppeld kan worden met meerdere technische partners. Dit biedt goede toekomst perspectieven voor samenwerkingsmogelijkheden tussen verschillende partijen en Sananet.  

In het kort, de SanaCoach Liesbreuk wordt dus ingezet voor zowel pre- als postoperatieve begeleiding en monitoring van liesbreukpatiënten. De patiënt leert meer over zijn liesbreuk en hoe zich voor te bereiden op de operatie en de periode erna. Daarnaast kunnen patiënten communiceren met hun zorgverleners via de berichtenfunctie en worden eventuele klachten en complicaties gemonitord. Niet alleen worden complicaties hierdoor eerder opgemerkt, de patiënt komt beter voorbereid naar het ziekenhuis en overbodige fysieke nacontroles nemen af. Deze SanaCoach is dan ook een mooie kapstok geworden voor andere chirurgische aandoeningen. 

MEER INFORMATIE

Bent u geïnteresseerd in de SanaCoach Liesbreuk of een van onze andere coaches? Neem dan contact op met Sananet via 046-458 80 01 of mail naar info@sananet.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn