”DE SANACOACH LIESBREUK BESPAART DE PATIËNT EN ZORGVERLENER KOSTBARE TIJD”

Bij een liesbreuk is er sprake van een zwakke plek in de buikwand. Door de zwakke plek kan een stukje buikvlies en soms ook een stukje darm tussen de spierlagen uitpuilen. Dit is gelukkig meestal niet gevaarlijk, maar kan vervelende symptomen met zich meebrengen zoals pijn en branderigheid rondom de plek.

PRE- EN POSTOPERATIEVE BEGELEIDING MET DE SANACOACH LIESBREUK

De SanaCoach Liesbreuk wordt ingezet voor zowel pre- als postoperatieve begeleiding en monitoring van liesbreukpatiënten. Een patiënt die een liesbreukoperatie moet ondergaan, wordt via de SanaCoach voor een periode van 10 weken gemonitord. De patiënt leert meer over zijn liesbreuk en hoe zich voor te bereiden op de operatie. Daarnaast kunnen patiënten communiceren met hun zorgverleners via de berichtenfunctie en worden eventuele klachten en complicaties gemonitord. Niet alleen worden complicaties hierdoor eerder opgemerkt, de patiënt komt beter voorbereid naar het ziekenhuis en overbodige fysieke nacontroles nemen af.

ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN DE SANACOACH LIESBREUK BINNEN HET ZUYDERLAND

Jelle Faessen is basisarts en heeft samen met chirurgen dr. J. Stoot en dr. R. van Vugt een haalbaarheidsstudie gedaan naar het gebruik van de SanaCoach Liesbreuk binnen het Zuyderland. Het doel van deze studie was om de patiëntvriendelijkheid, veiligheid en kosten van de coach te onderzoeken. Patiënten kregen naast de huidige standaard postoperatieve follow-up middels een telefonisch óf fysiek consult na 6-8 weken ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de SanaCoach. De studie toonde aan dat de coach in >95% van de gevallen dezelfde of betere informatie gaf dan de huidige standaard postoperatieve follow-up. Het onderzoek heeft o.a. daarmee aangetoond dat de SanaCoach Liesbreuk een veilig instrument is om patiënten na een liesbreukoperatie op te volgen. Daarnaast werd de patiëntvriendelijkheid hoog gewaardeerd door de gebruikers en gaf de Coach een toegenomen gevoel van veiligheid. Het Zuyderland heeft daarom besloten om (wanneer dat kan) het telefonische óf fysieke consult weg te laten en volledig op de coach over te gaan.

BEVINDINGEN 

Naast dat de SanaCoach een veilig instrument bleek te zijn, zorgde deze ook voor een stuk efficiëntie voor zowel patiënt als zorgverlener geeft Jelle aan: ”Het kan voor patiënten soms lastig zijn om (telefonisch) bereikbaar te zijn op het moment dat de arts hier tijd voor heeft (denk aan zaken als werk, studie, huishouden, hobby’s, etc.). Daarnaast zijn er, gelukkig, vaak geen bijzonderheden te vermelden tijdens het postoperatieve consult en kost dit de patiënt en zorgverlener soms onnodig kostbare tijd. Tijd en aandacht die door de zorgverlener bijvoorbeeld ook aan andere patiënten besteed kan worden.

De sessies in de SanaCoach daarentegen, kunnen op elk gewenst moment van de dag worden ingevuld, en dus wanneer dit voor de patiënt uitkomt.”

Echter, de compliance van de patiënt was wel lager dan verwacht in deze studie. Dit is aan de ene kant mogelijk een goed teken omdat patiënten dan waarschijnlijk geen klachten hebben, maar is tevens deelste wijten aan de vrijwillige basis waarmee de coach nu werd aangeboden. Door een aantal kleine aanpassingen aan de App én de coach niet meer aan te bieden als extraatje maar als onderdeel van de zorg, verwacht het Zuyderland dat ook de compliance zal stijgen.

GEBRUIK E-HEALTH PAST BINNEN DEZE TIJDSGEEST

Naast bovengenoemde voordelen, past het gebruik van eHealth volledig binnen deze tijdsgeest geeft Jelle aan: ”Vroeger was een arts iemand die patiënten de weg wees, terwijl vandaag de dag deze rol is veranderd. Autonomie van de patiënt wordt steeds belangrijker binnen de zorg en daarmee het inzicht in de eigen ziekte en behandeling”. Zijn verwachting is dan ook dat eHealth binnen nu en 5 jaar een groot onderdeel van de ‘standaard’ zorg zal worden. Voor het Zuyderland is dit al grotendeels het geval, maar zijn verwachting is dat andere ziekenhuizen hierin snel zullen volgen. ”We hebben tegenwoordig voor bijna alles wel een App op onze telefoon, dus waarom niet voor het ziekenhuis en onze zorg? Uiteraard blijft de gewone face-to-face zorg bestaan voor patiënten die dit willen of niet kunnen omgaan met een App. Echter zal deze groep steeds minder groot worden en kan bijna elke patiënt de SanaCoach aangeboden krijgen.’’

Door deze succesvolle bevindingen wilt het Zuyderland ziekenhuis het komende jaar 500 patiënten includeren voor de SanaCoach Liesbreuk. Wilt u de SanaCoach Liesbreuk ook aan uw patiënten kunnen aanbieden? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl .