Totstandkoming van de SanaCoach Longkanker 

Joost Janssen is longarts bij het Maxima Medisch Centrum. Sinds de komst van immunotherapie en zogenoemde targeted therapie middels een TKI, ziet hij dat er steeds meer behandelmogelijkheden zijn voor mensen met stadium 4 longkanker. Dit heeft geleid tot een langere overleving en betere levenskwaliteit van patiënten met longkanker. Vanuit het perspectief van patiënten is dit natuurlijk een geweldige ontwikkeling. Een langere overleving leidt echter ook tot een toename van het aantal controle momenten, die door zorgverleners moeten worden uitgevoerd. Door deze ontwikkeling ontstond in het ziekenhuis de vraag over hoe deze controles zo efficiënt en patiënt gericht mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Longarts Joost Janssen bevestigt dit: “We hebben op dit moment niet genoeg specialisten, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze patiënten zich nog steeds veilig en gecontroleerd voelen?”.  

Vanuit deze vraag heeft dhr. Janssen aangeklopt bij Sananet. Hij wist dat er al een SanaCoach COPD bestond, en zag een SanaCoach Longkanker al voor zich. 

Op bijna hetzelfde moment raakte ook longarts dr. Arthur Smit vanuit het OLVG met Sananet in gesprek over het idee voor een SanaCoach Longkanker. Het OLVG maakte al langer succesvol gebruik van de SanaCoach COPD en de SanaCoach Astma en had hier veel positieve ervaringen mee. Het ontwikkelen en inzetten van een SanaCoach Longkanker was dus een logische vervolgstap. Het OLVG wilde dus graag meewerken aan de ontwikkeling van de SanaCoach Longkanker met als doel een pilot op te zetten voor deze coach. Vanuit het OLVG hoorde longarts dr. Johan Lie uit het Maasstad ziekenhuis van dit initiatief en sloot ook dit ziekenhuis aan bij het ontwikkeltraject.  

Tijdens de week van de Longen zijn er besprekingen geweest met de initiatief nemende longartsen van de verschillende ziekenhuizen. Hierbij werd gezamenlijk vastgesteld wat de SanaCoach Longkanker inhoudelijk moest gaan bieden en welke patiënten doelgroep de meeste baat zou hebben met deze eCoach. De uiteindelijke doelen van de SanaCoach Longkanker waren echter al snel duidelijk voor iedereen: 1) toename van gevoel van veiligheid bij patiënten, (2) vroege detectie van mogelijke tumor-recidief, een progressieve ziekte, en behandelingsbijwerkingen en klachten, en (3) de druk op artsen en verpleegkundigen verlichten. Het OLVG nam het voortouw en heeft veel tijd gestoken in de creatie van de SanaCoach. Vanuit alle ziekenhuizen kwam input over wat belangrijk was om in de SanaCoach en de vragenlijsten te verwerken. Met trots kunnen we dan ook vermelden dat de SanaCoach Longkanker ondertussen al weer ruim een maand ingezet wordt bij patiënten van het Maasstad Ziekenhuis en het OLVG in het kader van een pilot. 

 

Implementatie SanaCoach Longkanker 

Marianne Bijl, physician assistant IO in het Maasstad ziekenhuis, was net begonnen aan de Physician Assistant opleiding toen longartsen Johan Lie en Gea Helfrich haar vroegen om te helpen bij de implementatie van de SanaCoach Longkanker in het Maasstad Ziekenhuis. Marianne Bijl had al een literatuuronderzoek gedaan naar de inzet van e-health applicaties bij patiënten met longkanker. De implementatie van de SanaCoach Longkanker is zo afstudeerproject geworden, waarbij de ervaringen van patiënten, oncologieverpleegkundigen en artsen centraal staan.  

Maar hoe start je nu zo’n nieuwe pilot in een ziekenhuis? Mevr. Bijl vertelt: “Voor de start van de pilot hebben we eerst veel afspraken gemaakt over hoe we zouden gaan werken met de SanaCoach. Daarbij hebben we tevens alle mogelijke knelpunten in kaart gebracht en afgestemd hoe we alles gaan registreren en evalueren.” Ook benadrukt mevr. Bijl het belang van de betrokkenheid van de oncologieverpleegkundigen. Voor hen is twee keer per dag poliklinische tijd ingepland voor de verpleegkundigen om te kijken naar het dashboard SanaCoach. Op dit dashboard verschijnen alleen de patiënten die aandacht behoeven en daarmee wordt de SanaCoach echt een onderdeel wordt van het zorgproces zonder dat dit leidt tot extra belasting van de zorgverleners.  

 

Het Maasstad ziekenhuis heeft als doel gesteld om over een half jaar 50 patiënten geïncludeerd te hebben. Daarbij wordt vooral gekeken naar de meerwaarde van de SanaCoach voor de patiënten. Het is belangrijk dat patiënten meer inzicht hebben gekregen in hun eigen gezondheid, behandeling en bijwerkingen. Daarnaast is van belang dat zorgverleners een betere ondersteuning kunnen bieden, doordat ze sneller kunnen inspelen op relevante veranderingen. Met behulp van deze pilot hopen we te zien wat de SanaCoach patiënten en zorgverleners oplevert! 

 

Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen die ondanks de Covid periode hard hebben samengewerkt om deze nieuwe eCoach mogelijk te maken! Tineke Lammers, Laura Samwel, Arthur Smit, Peter Kunst, Paul Bresser, Joost Janssen, Gea Helfrich, Johan Lie, Susan Westeinde en Marianne Bijl.  

 

Bent u benieuwd naar de SanaCoach Longkanker of een van onze andere coaches? Neem dan contact met ons op via 046-4588001 of via info@sananet.nl