Resultaten SanaCoach Longkanker in het Maasstad Ziekenhuis

Zowel het Maasstad Ziekenhuis als het OLVG hebben een pilot gedraaid met de SanaCoach Longkanker gedurende 6 maanden. Het Maasstad Ziekenhuis heeft de pilot inmiddels afgerond en deelt de resultaten en ervaringen hiervan.

Totstandkoming van de SanaCoach Longkanker

De SanaCoach Longkanker is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen het Maxima Medisch Centrum, het OLVG, het Maasstad Ziekenhuis en Sananet. De SanaCoach Longkanker heeft als doel om:  

  • Het veiligheidsgevoel bij patiënten te vergroten, 
  • Vroegtijdig mogelijke tumor-recidief, progressieve ziekte en behandelingsbijwerkingen en klachten te signaleren, 
  • De druk op artsen en verpleegkundigen te verlichten.  

Wat is de SanaCoach Longkanker? 

De SanaCoach Longkanker is een digitaal programma, waarop patiënten communiceren met hun verpleegkundige en/of arts. Ze geven regelmatig aan hoe het met hun gezondheid gaat en of ze eventuele bijwerkingen of toxiciteit ervaren tijdens systematische therapie.  

Indien het goed gaat met hun gezondheid kunnen onnodige bezoeken aan het ziekenhuis worden voorkomen. Indien het niet goed gaat met hun gezondheid kunnen patiënten zelfzorgadviezen opvolgen en krijgen de verpleegkundigen en artsen een melding via het programma. Op die manier kunnen zij vroegtijdig problemen signaleren en sneller inspelen op veranderingen tijdens therapie.   

Pilot binnen het Maasstad Ziekenhuis  

Het Maasstad Ziekenhuis heeft van eind september 2021 tot eind maart 2022 een pilot gedraaid met de SanaCoach Longkanker. De SanaCoach Longkanker werd ingezet bij systematische therapiebehandeling voor patiënten met longkanker in stadium 3 en 4. Deze patiënten bestonden uit:  

  • Stabiele patiënten met triple therapie met als doel om toxiciteit te voorkomen of terug te dringen, 
  • Stabiele patiënten met immunotherapie met als doel om toxiciteit te monitoren,  
  • Patiënten die (triple) therapie hebben afgesloten met als doel de gezondheid te monitoren en het vroegtijdig signaleren van eventuele terugkeer van de ziekte. 
Daniëla van Eck (oncologieverpleegkundige), Sabrina van Dulken (oncologieverpleegkundige), Marianne Bijl (Physician Assistant in opleiding) en Marcella Sekanyana- van der Velden (oncologieverpleegkundige)

Werkwijze met de SanaCoach longkanker 

Patiënten met systematische therapie komen doorgaans iedere drie weken naar de polikliniek ter controle. Indien patiënten geschikt zijn voor de SanaCoach Longkanker, krijgen ze uitleg over de coach van de oncologieverpleegkundige. Ze worden ingeschreven voor de SanaCoach en krijgen een folder mee om door te lezen. Als een patiënt nog tijd nodig heeft om na te denken over deelname aan de coach, wordt de patiënt tijdens een volgende (telefonische) controle ingeschreven. De oncologieverpleegkundige monitort twee keer per dag patiënten via de SanaCoach Longkanker.  

Volgens Physician Assistant in opleiding Marianne Bijl is het in de toekomst denkbaar om de frequentie van de controles in het ziekenhuis aan te passen op de klachten die inzichtelijk worden via de SanaCoach Longkanker. “Dus als het goed gaat met de patiënt hoeven er minder controles plaats te vinden en als er meer klachten zijn, zullen we patiënten intensiever begeleiden”, aldus Marianne Bijl.   

Ervaringen patiënten 

Tweeëntwintig patiënten deelden aan het eind van de pilot hun ervaringen. Daaruit is gebleken dat patiënten veel gebruik maakten van de SanaCoach Longkanker en dat ze in het algeheel tevreden waren over de SanaCoach (gemiddelde score: 7,5). Eenennegentig procent van de patiënten zou de coach aanraden aan andere patiënten met longkanker.  

Zeven van de tweeëntwintig patiënten zijn geïnterviewd over hun ervaringen van de SanaCoach voor het afstudeerproject “De SanaCoach app voor mensen met longkanker in de palliatieve fase: een haalbaarheidsonderzoek” van Marianne Bijl. Daarin gaven ze het volgende aan: 

  • De SanaCoach Longkanker is gebruiksvriendelijk: “Het kost nauwelijks moeite. Ehm, de vragen zijn simpel, goed te beantwoorden” (Respondent 7, man, 70 jaar), 
  • De SanaCoach geeft een veilig gevoel: “En misschien toch, ja een beetje geruststelling dat er iemand op de achtergrond met je mee kijkt zeg maar” (Respondent 2, vrouw, 59 jaar), 
  • De coach is goed beveiligd: “Wat willen ze ermee doen, kunnen ze hooguit andere mensen mee helpen” (Respondent 3, man, 59 jaar), 
  • Het is een prettig communicatiemiddel om sneller in contact te komen met de verpleegkundige of arts: : “Eigenlijk vind ik juist de toegankelijkheid van informatie en die wederkerigheid, de interactie erin daar kan ik geen nadelen van ondervinden” (Respondent 3, man 59 jaar) en “Dit is weer een iets waarmee het contact tussen belanghebbenden en patiënten (…) verbeterd kan worden” (Respondent 7, man, 70 jaar).  

De meeste patiënten vonden de SanaCoach een handig middel in het signaleren van klachten met uitzondering van een paar stabiele patiënten, omdat ze relatief weinig klachten ervaarden.  

Ervaringen zorgverleners 

De zorgverleners ervaarden de pilot als positief en zouden de SanaCoach Longkanker willen inbedden als standaardzorg voor alle patiënten met longkanker.  

Ze hebben veel geleerd van de pilot en hebben al wat ideeën opgedaan om het gebruik van de coach voor zowel patiënten als zorgverleners te optimaliseren in de praktijk. Zo zouden de drempelwaardes van de meldingen in de toekomst beter afgestemd kunnen worden. Op deze manier kunnen patiënten beter gecoacht worden in hun klachten en symptomen en worden onnodige meldingen richting de zorgverlener voorkomen.  

Ook zou een koppeling tussen het EPD en de SanaCoach Longkanker handig zijn voor de zorgverleners, zodat het gebruik van de coach een belangrijkere plaats in kan nemen in de behandeling en begeleiding van patiënten. Hierdoor vervalt dubbel werk voor het invoeren van gegevens en beantwoorden van vragen in de spreekkamer en kunnen beladviezen in de SanaCoach Longkanker beter afgestemd worden.   

Ze zijn benieuwd naar de effecten op uitkomstmaten, zoals zorgconsumptie. Hier is toekomstig onderzoek voor nodig.  

Wilt u meer informatie over de SanaCoach Longkanker ontvangen? Neem contact op met de helpdesk van Sananet via 046-4588001 of stuur een e-mail naar info@sananet.nl 

Facebook
Twitter
LinkedIn