''TOEN IK NET BIJ SANANET WERKTE, SPRONG IK EEN GAT IN DE LUCHT ALS EEN ZIEKENHUIS EEN PILOT WILDE DOEN MET 50 PATIENTEN EN DAT IS NU ECHT WEL ANDERS.''

Marcel Suderée werkt sinds 2016 met veel plezier als salesmanager bij Sananet. Zijn functie is afwisselend en uitdagend. Daarnaast is hij ook trots op een aantal dingen.

WAT DOET MARCEL BIJ SANANET? 

Als we Marcel vragen wat zijn functie als salesmanager inhoudt, legt hij het volgende uit: ”Ik heb eigenlijk drie verschillende petten op. De eerste pet is een commerciële en de tweede is een consultancy pet. Meestal ben ik één van de eersten die contact heeft met een specialist of een ziekenhuis als zij met een van onze e-coaches willen starten. Ik ga dan met zorgverleners in gesprek om te kijken waar de knelpunten in het zorgproces op dat moment zitten, waarom ze een eCoach willen gebruiken en wat de verwachtingen precies zijn. Als zij naar aanleiding van dit gesprek een goed gevoel hebben bij Sananet en de eCoach dan gaan we meestal een contractering- en implementatie proces in. 

Hierbij gaat het niet alleen over de financiering maar ook over ICT, dataveiligheid en juridische condities waaronder we kunnen starten. Als de overeenkomst eenmaal getekend is, houd ik vaak samen met de implementatiemanagers de supervisie over het implementatieproces. Dan bespreek ik met de implementatiemanagers over het voortraject, zodat zij de implementatie verder kunnen opstarten.  

De derde pet is een medisch inhoudelijke pet op het gebied van longziekten. Ik heb veel contact met longartsen, verpleegkundig specialisten en longverpleegkundigen. Hierdoor blijf ik continue op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen dit domein, zoals bijv. veranderende richtlijnen en inzichten. Hierdoor kan ik ook bijdragen aan de doorontwikkeling van onze eCoaches. Daarnaast houd ik me ook bezig met het inwerken van nieuwe ‘sales’ mensen die bij Sananet in dienst komen.”

ACHTERGROND  

Marcel heeft een medische achtergrond als officier geneeskundige dienst bij de landmacht. Daarna heeft hij verschillende functies gehad binnen de farmaceutische industrie; vooral op het gebied van oncologie en longziekten. In deze tijd heeft hij erg veel geleerd: ”Je krijg verschillende opleidingen en gaat naar verschillende congressen toe over longziekten. Hierdoor kan ik bijv. makkelijk met longartsen van gedachten wisselen en snap ik beter hoe bepaalde inzichten tot stand zijn gekomen.

Van onze klanten leer ik wat ze nodig hebben en kan daarmee de vertaalslag maken vanuit de praktijk naar de eCoach.”  Maar hoe is Marcel dan bij Sananet terecht gekomen? Hierover vertelt hij het volgende: ”In mijn laatste functie bij een farmaceutisch bedrijf was mijn opdracht het opzetten van zorgverbeteringstrajecten rondom pijn bij kanker. Zoekend naar oplossingsrichtingen kwam ik uit bij een onderzoek dat Jan Ramaekers (oprichter en CEO Sananet) aan het doen was in Maastricht met de pijncoach. We zijn toen een samenwerking aangegaan en dit beviel zo goed dat ik de overstap heb gemaakt naar Sananet.”  

TOEN EN NU 

In de 6 jaar dat Marcel bij Sananet werkt is er veel veranderd in de zorg en de manier waarop mensen naar telemonitoring kijken: ”Toen ik net bij Sananet begon was ik idealistisch en dacht ik dat iedereen wel enthousiast zou zijn over telemonitoring. Na 2 maanden kwam ik erachter dat dit niet zo was. Het was soms nog moeilijker dan ijs verkopen aan Eskimo’s, mede omdat de financiering niet goed was geregeld. Daarnaast was de groep mensen die de meerwaarde van telemonitoring inzagen nog klein.

Gaandeweg is het besef gegroeid dat het huidige zorgmodel zijn beste tijd heeft gehad en daarbij heeft COVID veel inzichten versneld veranderd. Door uitstel van de reguliere zorg zijn mensen in gaan zien dat we met te weinig mensen in de zorg werken om iedereen genoeg aandacht te geven. Toen ik net bij Sananet kwam, sprong ik een gat in de lucht toen een ziekenhuis een pilot van een jaar wilde doen met 50 patiënten en dat is nu echt wel anders.”   

UITDAGINGEN 

Het overtuigen van specialisten van de toegevoegde waarde van eHealth blijft echter nog steeds één van de uitdagingen geeft Marcel aan. Daarbij ziet hij ook dat nog niet iedereen goed op de hoogte is van hoe eHealth gefinancierd kan worden. Ook het aanpassen van bestaande zorgprocessen blijft uitdagend.

Het effect van telemonitoring wordt meestal één op één gekoppeld aan de techniek. Een andere kritische succesfactor is echter de implementatie. Als dit niet goed gebeurt, dan behaal je niet de beoogde resultaten. Marcel kijkt in deze situaties samen met een implementatiemanager waar problemen en overtuigingen zitten. Soms is dit medisch inhoudelijk maar vaak is het ook een veranderkundig aspect.

Voor dat ik bij Sananet in dienst kwam heb ik een deelmaster gedaan op het gebied van coaching en verandermanagement; Ik had nooit gedacht dat ik dit zoveel nodig zou hebben in het werk dat ik nu doe. Alles wat ik in het verleden heb geleerd, zowel bij defensie als bij de farmaceutische bedrijven, komt in deze functie bij elkaar. Daarbij komt dat ik nog steeds leer in deze snel veranderende wereld van eHealth. 

TROTS 

Marcel geeft aan zijn werk met heel veel plezier te doen en is ook heel trots op een aantal dingen: ”Ik ben onder andere trots op de samenwerking met longarts Paul Bresser van het OLVG en hetgeen dat we samen, en veel anderen, tot stand hebben gebracht op het gebied van longziekten. Het ontwikkelen en op de markt brengen van de SanaCoach Longkanker was bijvoorbeeld een weg met veel uitdagingen. We zijn vlak voor de corona pandemie met de ontwikkeling van deze coach van start gegaan. Verschillende mensen gaven aan dat ze het bijltje er toen bij neer zouden hebben gelegd, maar wij zijn stug doorgegaan. Op dit moment zetten verschillende ziekenhuizen deze eCoach in; naar grote tevredenheid van zorgverleners en hun patiënten.  

Last but zeker not least ben ik  trots op Sananet en mijn collega’s. Het is mooi dat ik deel uit mag maken van een team waarmee we een bijdrage leveren aan het oplossen van de uitdagingen in de zorg. Onlangs vertelde een patiënt dat hij het knap vindt dat de eCoach precies weet wat iemand nodig heeft op welk moment; “en daar komt mijn energie vandaan”.  

 

Wil u meer weten over een van onze e-coaches of het werken bij Sananet? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of via helpdesk@sananet.nl.