Sanacoach Astma

Sanacoach Astma voor de patiënt
Astma is een chronische aandoening met grote gevolgen voor het dagelijks leven. Het is voor patiënten moeilijk om alle informatie op te nemen afkomstig van verschillende zorgverleners. De Sanacoach Astma biedt patienten hulp en geeft structuur aan deze informatie.

Wat doet de Sanacoach Astma?
De Sanacoach Astma helpt de patiënt om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. De patiënt raakt door deze vorm van zelfmanagement meer betrokken bij de behandeling, waardoor behandelresultaten kunnen verbeteren.

Waaruit bestaat de Sanacoach Astma?
Op het portaal van de Sanacoach kan de patiënt zes acties uitvoeren: kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen. Sessies kunnen onderdeel uitmaken van kenniskuren, maar sessies kunnen ook ter voorbereiding zijn op een spreekuurcontact. De resultaten uit dit spreekuurcontact worden genoteerd in het zorgplan.

De Sanacoach Astma voor de zorgverlener
De Sanacoach Astma helpt Astma-patiënten om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt de Sanacoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Zorgstandaard Astma
De Sanacoach Astma is ontwikkeld op basis van de Zorgstandaard astma van Long Alliantie Nederland (LAN). Voor de Periodieke Astma Controle (PAC) wordt gebruikgemaakt van de Astma Controle Test (ACT).

Monitoren van patiënten
De Sanacoach Astma is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder de Sanacoach Astma. De patiënt heeft toegang tot de Sanacoach, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor. De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Voor meer informatie
Mail naar info@sananet.nl of bel naar +31(0)46 4588001

Of kijk alvast op www.mijnastmacoach.nl