MijnAstmacoach voor de patiënt
Astma is een chronische aandoening met grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Ineens wordt u vanuit verschillende zorgverleners geconfronteerd met veel informatie. Daardoor valt het soms niet mee om overzicht te houden. MijnAstmacoach biedt hulp en geeft structuur aan deze informatie.

Wat doet MijnAstmacoach?
MijnAstmacoach helpt u om uw eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. U komt meer te weten over Astma en u leert om uw Astma onder controle te houden. Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. U bent meer betrokken bij (de behandeling van) uw Astma, waardoor behandelresultaten kunnen verbeteren.

Waaruit bestaat MijnAstmacoach?
Op mijnsstmacoach.nl kunt u zes acties uitvoeren: kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen. Sessies kunnen onderdeel uitmaken van kenniskuren, maar sessies kunnen ook ter voorbereiding zijn op een spreekuurcontact. De resultaten uit dit spreekuurcontact worden genoteerd in het zorgplan. Met reminders kunt u herinneringen instellen, bijvoorbeeld voor het innemen van uw medicijnen. Bij instellingen kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen, zoals uw wachtwoord of telefoonnummer.

MijnAstmacoach voor de zorgverlener
MijnAstmacoach helpt Astma-patiënten om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt MijnAstmacoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Zorgstandaard Astma
MijnAstmacoach is ontwikkeld op basis van de Zorgstandaard astma van Long Alliantie Nederland (LAN). Voor de Periodieke Astma Controle (PAC) wordt gebruikgemaakt van de Astma Controle Test (ACT).

Monitoren van patiënten
MijnAstmacoach is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder MijnAstmacoach. De patiënt heeft toegang tot MijnAstmacoach, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor. De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Voor meer informatie
Mail naar info@sananet.nl of bel naar +31(0)46 4588001

Of kijk alvast op www.mijnastmacoach.nl