MijnCOPDcoach voor de patiënt
COPD is een chronische aandoening met grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Ineens wordt u vanuit verschillende zorgverleners geconfronteerd met veel informatie. Daardoor valt het soms niet mee om overzicht te houden. MijnCOPDcoach biedt hulp en geeft structuur aan deze informatie.

Wat doet MijnCOPDcoach?
MijnCOPDcoach helpt u om uw eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. U komt meer te weten over COPD en u leert om uw COPD onder controle te houden. Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. U bent meer betrokken bij (de behandeling van) uw COPD, waardoor behandelresultaten kunnen verbeteren.

Waaruit bestaat MijnCOPDcoach?
Op mijncopdcoach.nl kunt u zes acties uitvoeren: kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen. Sessies kunnen onderdeel uitmaken van kenniskuren, maar sessies kunnen ook ter voorbereiding zijn op een spreekuurcontact. De resultaten uit dit spreekuurcontact worden genoteerd in het zorgplan. Met reminders kunt u herinneringen instellen, bijvoorbeeld voor het innemen van uw medicijnen. Bij instellingen kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen, zoals uw wachtwoord of telefoonnummer.

MijnCOPDcoach voor de zorgverlener
MijnCOPDcoach helpt COPD-patiënten om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt MijnCOPDcoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Zorgstandaard COPD
MijnCOPDcoach is ontwikkeld op basis van de Zorgstandaard COPD van Long Alliantie Nederland. De vragenlijst die door de patiënt wordt ingevuld, als voorbereiding op het spreekuurcontact, is een samenstelling van de COPD Assesment Test (CAT) en van vragen uit de zelfmanagementprogramma’s van het Stanford Patient Education Research (Stanford University, USA).

Monitoren van patiënten
MijnCOPDcoach is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder MijnCOPDcoach. De patiënt heeft toegang tot MijnCOPDcoach, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor. De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Partners
MijnCOPDcoach is ontwikkeld in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis, Radboud UMC en Zorggroep Zorroo.

Onderzoeksresultaten
UMC Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het effect van onze eHealth oplossing voor mensen met COPD. Deze studie laat zien dat het aantal ziekenhuisopnames met 38% is afgenomen.

Voor meer informatie
Mail naar info@sananet.nl of bel naar +31(0)46 4588001

Of kijk alvast op www.mijncopdcoach.nl en download onderstaande brochure + wetenschappelijke publicatie over MijnCOPDcoach.