Sanacoach Hartfalen

Deze ziekenhuizen werken met de Sanacoach Hartfalen
MUMC+ Maastricht
RadboudUMC Nijmegen
VieCuri Venlo

Sanacoach Hartfalen voor de patiënt
Hartfalen is een chronische aandoening met grote gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt. Ineens wordt een patiënt vanuit verschillende invalshoeken van de zorg geconfronteerd met veel informatie. Daardoor valt het niet mee om overzicht te houden. Sanacoach Hartfalen biedt patienten hulp en geeft structuur aan deze informatie.

Wat doet de Sanacoach Hartfalen?
De Sanacoach Hartfalen helpt de patiënt om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. De patiënt komt meer te weten over Hartfalen en u leert om uw Hartfalen onder controle te houden. Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. De patiënt is meer betrokken bij de behandeling, waardoor behandelresultaten kunnen verbeteren.

Waaruit bestaat de Sanacoach Hartfalen?
Op het webportaal kan de patiënt zes acties uitvoeren; Kenniskuren. sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen. Sessies kunnen onderdeel uitmaken van kenniskuren en kunnen ook ter voorbereiding zijn op een spreekuurcontact. De resultaten uit dit spreekuurcontact worden genoteerd in het zorgplan.

Met 'reminders' kan de patiënt herinneringen instellen, bijvoorbeeld voor het innemen van medicijnen.

De Sanacoach Hartfalen voor de zorgverlener
De Sanacoach helpt Hartfalen-patiënten om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt de Sanacoach Hartfalen niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Monitoren van patiënten
De Sanacoach Hartfalen is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder de Sanacoach Hartfalen. De patiënt heeft toegang tot de Sanacoach Hartfalen, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor.

SananetOnline monitor
De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Partners
De Sanacoach Hartfalen is ontwikkeld in samenwerking met het Hart en Vaat Centrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Onderzoeksresultaten
Het MUMC heeft veelvuldig onderzoek gedaan naar het effect van onze eHealth oplossing voor Hartfalen. Zo laat de TEHAF-II studie zien dat het aantal ziekenhuisopnames met 44% afneemt, er 62% minder klinische heropnames zijn en er een significante afname is van ziekenhuisopnames en klinische heropnames bij patiënten die minder dan 18 maanden geleden zijn gediagnosticeerd. bovendien is er een significante verbetering van zelfzorg en ziekte specifieke kennis zichtbaar. Dit leidt tot vermindering van angst en depressie en daardoor een betere kwaliteit van leven. De onderzoeksresultaten laten tevens een lastenvermindering voor hartfalenverpleegkundigen zien.

Voor meer informatie
Mail naar info@sananet.nl of bel naar +31(0)46 4588001

Of kijk alvast op www.mijnhartfalencoach.nl en download onderstaande brochure + wetenschappelijke publicatie over MijnHartfalencoach.