MijnIBDcoach

Deze ziekenhuizen werken met MijnIBDcoach:

Albert Schweitzer ziekenhuis
AMC Amsterdam
Amstelland Ziekenhuis
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Isala Klinieken Zwolle
Laurentius Ziekenhuis Roermond
LUMC Leiden
UMCG Groningen
Maxima Medisch Centrum
Meander Medisch Centrum Amersfoort
MUMC+ Maastricht
St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein
Viecurie Venlo
Dijklander Hoorn
Zuyderland Ziekenhuis

MijnIBDcoach voor de patiënt
De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische aandoeningen met grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Ineens wordt u vanuit verschillende zorgverleners geconfronteerd met veel informatie. Daardoor valt het soms niet mee om overzicht te houden. MijnIBDcoach biedt hulp en geeft structuur aan deze informatie.

Wat doet MijnIBDcoach?
MijnIBDcoach helpt u om uw eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. U komt meer te weten over IBD en u leert om uw IBD onder controle te houden. Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. U bent meer betrokken bij (de behandeling van) uw IBD, waardoor behandelresultaten kunnen verbeteren.

Waaruit bestaat MijnIBDcoach?
Op mijnIBDcoach.nl kunt u zes acties uitvoeren: kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen. Sessies kunnen onderdeel uitmaken van kenniskuren, maar sessies kunnen ook ter voorbereiding zijn op een spreekuurcontact. De resultaten uit dit spreekuurcontact worden genoteerd in het zorgplan. Met reminders kunt u herinneringen instellen, bijvoorbeeld voor het innemen van uw medicijnen. Bij instellingen kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen, zoals uw wachtwoord of telefoonnummer.

MijnIBDcoach voor de zorgverlener
MijnIBDcoach helpt patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt MijnIBDcoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

Monitoren van patiënten
MijnIBDcoach is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder MijnIBDcoach. De patiënt heeft toegang tot MijnIBDcoach, de zorgverlener heeft toegang tot de SananetOnline monitor.

De monitor ondersteunt de zorgverlener bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

BiologicalMonitor
Het is mogelijk om in MijnIBDcoach de BiologicalMonitor op te nemen waarmee het gebruik van biologicals kan worden gemonitord.

Partners
MijnIBDcoach is ontwikkeld in samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum, Zuyderland Medisch Centrum en de Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCVUN).

Onderzoeksresultaten
Het Maastricht Universitair Medisch Centrum heeft grootschalig onderzoek gedaan naar het effect van MijnIBDcoach bij bijna 1000 patiënten van het MUMC, Zuyderland Medisch Centrum, LUMC en St. Antonius Ziekenhuis. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het met MijnIBDcoach veilig is om de patiënt nog maar 1 keer per jaar regulier op de polikliniek te zien en verder op geleide van symptomen en klachten en dat tevens 50% minder opnames in het ziekenhuis zijn op jaarbasis.

Stichting MijnIBDcoach
In 2014 is stichting mijnIBDcoach opgericht. De stichting heeft als doel:

  • het beheren van MijnIBDcoach en het bevorderen van de implementatie daarvan in de Nederlandse ziekenhuizen;
  • het zodanig inrichten van MijnIBDcoach dat het de patiëntenzorg optimaal kan ondersteunen;
  • het ondersteunen en bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek op basis van de data in MijnIBDcoach, ter bevordering van de zorg van IBD patiënten

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • M.L. Markus-de Kwaadsteniet (voorzitter en vertegenwoordiger CCUVN)
  • C.H. Achterberg (penningmeester)
  • M.J. Pierik (MDL-arts MUMC)
  • A.E. van der Meulen (MDL-arts LUMC)
  • M. Spruit (Bestuurslid ICT/wetenschappelijk onderzoek

Op www.stichtingmijnibdcoach is hier meer over te lezen.

Voor meer informatie
Mail naar info@sananet.nl of bel naar +31(0)46 4588001

Of kijk alvast op www.mijnibdcoach.nl en download onderstaande brochure + wetenschappelijk abstract over MijnIBDcoach.