MijnParkinsoncoach voor de patiënt
De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening met grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Ineens wordt u vanuit verschillende zorgverleners geconfronteerd met veel informatie. Daardoor valt het soms niet mee om overzicht te houden. MijnParkinsoncoach biedt hulp en geeft structuur aan deze informatie.

Wat doet MijnParkinsoncoach?
MijnParkinsoncoach helpt u om uw eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. U komt meer te weten over De ziekte van Parkinson en u leert om uw Parkinson onder controle te houden. Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. U bent meer betrokken bij (de behandeling van) uw Parkinson, waardoor behandelresultaten kunnen verbeteren.

Waaruit bestaat MijnParkinsoncoach?
Op mijnparkinsoncoach.nl kunt u zes acties uitvoeren: kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen. Sessies kunnen onderdeel uitmaken van kenniskuren, maar sessies kunnen ook ter voorbereiding zijn op een spreekuurcontact. De resultaten uit dit spreekuurcontact worden genoteerd in het zorgplan. Met reminders kunt u herinneringen instellen, bijvoorbeeld voor het innemen van uw medicijnen. Bij instellingen kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen, zoals uw wachtwoord of telefoonnummer.

MijnParkinsoncoach voor de zorgverlener
MijnParkinsoncoach helpt patiënten met De ziekte van Parkinson om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt MijnParkinsoncoach niet alleen de patiënt, maar ook u, als zorgverlener.

De vragenlijst die door de patiënt wordt ingevuld, ter voorbereiding op het spreekuurcontact, is gebaseerd op de Non Motor Symptom Assesment Scale.

Monitoren van patiënten
MijnParkinsoncoach is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder MijnParkinsoncoach. De patiënt heeft toegang tot MijnParkinsoncoach, u heeft toegang tot de SananetOnline monitor. De monitor ondersteunt u bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten. De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Partners
MijnParkinsoncoach is ontwikkeld in samenwerking met het Zuyderland Medisch Centrum en het St. Anthonius Ziekenhuis.

Onderzoeksresultaten
De studie met MijnParkinsoncoach heeft aangetoond dat met online monitoring de doelmatigheid en de kwaliteit van Parkinson zorg is te verbeteren. Bij het project waren betrokken:

  • Gerrit Tissingh (neuroloog Zuyderland Medisch Centrum)
  • Jorrit Hoff (neuroloog st. Antonius Ziekenhuis)
  • Asiong Jie (lector Zuyd Hogeschool en internist-hematoloog Zuyderland Medisch Centrum
  • Li-Juan Jie (promovendus Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht)

Voor meer informatie
Mail naar info@sananet.nl of bel naar +31(0)46 4588001

Of kijk alvast op www.mijnparkinsoncoach.nl en download onderstaande brochure + publicatie over MijnParkinsoncoach in het vakblad Medisch Contact.