De Sanacoach Parkinson

Deze ziekenhuizen werken met De Sanacoach Parkinson
Viecuri MC
Zuyderland Ziekenhuis

De Sanacoach Parkinson voor de patiënt
De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening met grote gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt. Ineens wordt de patiënt vanuit verschillende zorgverleners geconfronteerd met veel informatie. Daardoor valt het soms niet mee om overzicht te houden. De Sanacoach Parkinson biedt hulp en geeft structuur aan deze informatie.

Wat doet de Sanacoach Parkinson?
De Sanacoach Parkinson helpt de patiënt om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden. Hij of zij komt meer te weten over de ziekte van Parkinson en patiënten leren door zelfmanagement om de ziekte onder controle te houden. Behandelresultaten kunnen verbeteren, omdat de patiënt zich meer betrokken voelt bij de behandeling.

Waaruit bestaat de Sanacoach Parkinson?
Op de Sanacoach kunnen door de patiënt zes acties worden uitgevoerd; kenniskuren, sessies, reminders, zorgplan, vragen en instellingen. Sessies kunnen onderdeel uitmaken van kenniskuren, maar sessies kunnen ook ter voorbereiding zijn op een spreekuurcontact. De resultaten uit dit spreekuurcontact worden genoteerd in het zorgplan.

De Sanacoach Parkinson voor de zorgverlener
De Sanacoach Parkinson helpt patiënten met De ziekte van Parkinson om de eigen gezondheidstoestand in de gaten te houden. De aangeboden informatie heeft daarbij als doel om zelfmanagement bij patiënten te stimuleren. Zelfmanagement zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Zo ondersteunt Sanacoach Parkinson niet alleen de patiënt, maar ook de zorgverlener.

De vragenlijst die door de patiënt wordt ingevuld, ter voorbereiding op het spreekuurcontact, is gebaseerd op de Non Motor Symptom Assesment Scale.

Monitoren van patiënten
De Sanacoach Parkinson is onderdeel van het SananetOnline platform. Het SananetOnline platform bestaat uit de SananetOnline monitor en een aantal online begeleidingsprogramma’s, waaronder de Sanacoach Parkinson. De patiënt heeft toegang tot de Sanacoach, de zorgverlener heeft toegang tot de SananetOnline monitor. De monitor ondersteunt de zorgverlener bij het monitoren, het begeleiden en informeren van en het communiceren met patiënten.

Contact met de arts bij risico's
De SananetOnline monitor toont risicovlaggen als er risico’s bij de patiënt worden gesignaleerd. De patiënt met de hoogste of meeste risico’s staat bovenaan. Het signaleren van risico’s geeft u de mogelijkheid om direct op deze risico’s in te spelen en (zo nodig) contact op te nemen met de patiënt.

Partners
De Sanacoach Parkinson is ontwikkeld in samenwerking met het Zuyderland Medisch Centrum en het St. Anthonius Ziekenhuis.

Onderzoeksresultaten
De studie met de Sanacoach Parkinson heeft aangetoond dat met online monitoring de doelmatigheid en de kwaliteit van Parkinson zorg is te verbeteren. Bij het project waren betrokken:

  • Gerrit Tissingh (neuroloog Zuyderland Medisch Centrum)
  • Jorrit Hoff (neuroloog st. Antonius Ziekenhuis)
  • Asiong Jie (lector Zuyd Hogeschool en internist-hematoloog Zuyderland Medisch Centrum
  • Li-Juan Jie (promovendus Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht)

Voor meer informatie
Mail naar info@sananet.nl of bel naar +31(0)46 4588001

Of kijk alvast op www.mijnparkinsoncoach.nl en download onderstaande brochure + publicatie over MijnParkinsoncoach in het vakblad Medisch Contact.