Al ruim 1600 IBD-patiënten van het Zuyderland MC gebruiken mijnIBDcoach

MDL-arts Mariëlle Romberg-Camps en Verpleegkundig Specialist (VS) Fritzi Russ vertellen hier meer over hun werkwijze met de coach en hoe ze dit hebben bereikt. Ze blikken terug op de startfase van mijnIBDcoach én nemen ons mee in hun vooruitzicht op de toekomst van de zorg.  

IBD-team Zuyderland MC: Verpleegkundig Specialisten (VSen) Ilona Bronneberg, Vera Fraikin-Giepmans, Fritzi Russ, Laurence Duijsens en MDL-arts Mariëlle Romberg-Camps (foto is gemaakt op 1 oktober 2019).

De start van mijnIBDcoach in Zuyderland MC 

Dr. Mariëlle Romberg-Camps is vanaf de start betrokken geweest bij de implementatie van mijnIBDcoach in Zuyderland MC. Al snel zag ze de voordelen van deze coach. Daarom heeft ze samen met andere MDL-artsen het initiatief genomen om mijnIBDcoach steeds verder te integreren in de IBD-zorg van Zuyderland MC. Het wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd is in “The Lancet” heeft hierin een grote rol gespeeld. Het onderzoek heeft namelijk aangetoond dat mijnIBDcoach een veilig instrument is om patiënten slechts één keer per jaar op de polikliniek te zien en verder op geleide van symptomen en klachten. Bovendien is bewezen dat 50% minder opnames op jaarbasis plaatsvinden door het gebruik van mijnIBDcoach. Op deze manier kan de coach volgens dr. Romberg-Camps bijdragen aan toekomstbestendige zorg, waarin de kwaliteit van zorg behouden blijft en de zorgkosten teruggedrongen worden.   

Nadat het besluit was genomen om van start te gaan met mijnIBDcoach heeft dr. Romberg-Camps de eerste voorbereidingen getroffen voor het implementeren van de coach. Een van de belangrijkste voorbereidingen was het zorgen voor voldoende steun om te werken met mijnIBDcoach binnen de afdeling MDL en de ziekenhuis organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat het ziekenhuis een financiële bijdrage heeft geleverd om het project rondom mijnIBDcoach stap voor stap uit te bouwen. Eerst werd een pilot georganiseerd, waarin 150 patiënten gemonitord werden door een enthousiast team, bestaande uit dr. Romberg-Camps en VS Laurence Duijsens. Vervolgens werd mijnIBDcoach geïntegreerd in de IBD-zorg van het ziekenhuis, is het zorgpad door de jaren heen aangepast en is het IBD-team uitgebreid. Bovendien is in het afgelopen jaar een intensief traject gestart met diverse werkgroepen om de IBD-zorg nog beter in te kunnen richten voor de toekomst. 

De zorg verschuift 

Met de implementatie van mijnIBDcoach heeft een verschuiving van zorg plaatsgevonden. Patiënten bezoeken de MDL-arts op de polikliniek voortaan slechts één keer per jaar in plaats van twee tot vier keer per jaar (afhankelijk van de klachten). Hierdoor kunnen MDL-artsen zich focussen op complexe IBD-patiënten en hoeven patiënten niet onnodig veel naar het ziekenhuis te komen. Intussen maken patiënten veel gebruik van de berichtenfunctie van mijnIBDcoach. Hierdoor besteden Verpleegkundig Specialisten (VSen) meer tijd aan het monitoren van mijnIBDcoach. Dat resulteert in een toename van werkzaamheden voor de VSen. 

Een van deze VSen is Fritzi Russ. Zij werkt sinds 2018 met mijnIBDcoach op de polikliniek MDL van Zuyderland MC. Samen met haar collega’s heeft ze al meer dan 1600 IBD-patiënten geïnformeerd over de coach tijdens een (telefonisch) consult. Ze vertelt dat het belangrijk is om de boodschap naar patiënten goed over te brengen, zodat patiënten gebruik willen maken van mijnIBDcoach. Zo benadrukt ze in haar boodschap dat de coach het mogelijk maakt om op een laagdrempelige en veilige manier in contact te blijven met de zorgverlener. Dit zorgt ervoor dat vrijwel alle patiënten willen deelnemen aan de coach. Vervolgens registreert het IBD-team al deze patiënten in de coach via de koppeling met het EPD.  

MijnIBDcoach wordt door VS Fritzi Russ en haar collega’s 3 tot 4 uur per dag gemonitord. Volgens haar moet dat ook wel voor zo’n grote groep en is het belangrijk dat voldoende capaciteit wordt ingepland voor zowel VSen als de artsen en het secretariaat. Dat is de reden dat het secretariaat in de toekomst wordt ingeschakeld voor administratieve ondersteuning. Het secretariaat zal bijvoorbeeld patiënten in de coach registreren. Ook zullen de VSen werkafspraken maken met de artsen, zodat ze betrokken blijven bij IBD-patiënten die gemonitord worden via de coach. Hiermee hoopt VS Fritzi Russ en haar team dat de werkdruk wordt verlicht.  

De ervaringen van zorgverleners en patiënten 

Zowel dr. Romberg-Camps als VS Fritzi Russ ervaren mijnIBDcoach als waardevol. “Met behulp van mijnIBDcoach kun je de al beperkte tijd die er is inzetten daar waar het echt voor nodig is.”, aldus dr. Romberg-Camps. Ook biedt de coach extra mogelijkheden in de behandeling en begeleiding volgens VS Fritzi Russ.“Door mijnIBDcoach kun je patiënten meer regie geven over hun eigen ziekteproces. Dit bevordert het zelfmanagement en inzicht van de patiënt.”, aldus VS Fritzi Russ.  

Bovendien geven beide zorgverleners aan dat er sprake is van een hoge patiënttevredenheid. Patiënten zijn met name enthousiast over het laagdrempelig contact met hun zorgverleners. 

Patiënt Elvira Gossieau-Bekkers van Zuyderland MC (bron: www.zuyderland.nl).

Patiënte Elvira Gossieau-Bekkers is in behandeling van dr. Romberg-Camps en zegt hierover het volgende: Sinds een paar jaar is er ook de IBD Coach. Dit is een hulpmiddel om de eigen gezondheidssituatie in de gaten en onder controle te houden. Door de app kan ik laagdrempelig en snel eenvoudige vragen stellen waarbij je niet aan de telefoon hoeft te hangen; zijn mijn uitslagen of mijn medicatie nog altijd goed? Ook kan ik makkelijk via de app vragenlijsten invullen zoals de periodieke gezondheidscheck. De uitslag hiervan kan aanleiding zijn voor mijn arts om contact met mij op te nemen. Dit bespaart me een aantal ritjes richting ziekenhuis en die tijd en energie besteed ik liever aan mijn gezin.” (bron: www.zuyderland.nl).   

De toekomst van de zorg 

Dr. Romberg-Camps en VS Fritzi Russ zien uitgebreide mogelijkheden voor mijnIBDcoach in de toekomst van de zorg. Zo willen ze niet alleen uitkomsten met betrekking tot ziekteactiviteit meten in de coach (zoals de calprotectine thuistest), maar vinden ze het ook belangrijk om samen in de coach te werken met de eerste lijn en om alle digitale toepassingen van Zuyderland MC in één portaal onder te brengen. Op deze manier kan de patiënt via één online programma inloggen en heeft de patiënt direct toegang tot al zijn of haar medische gegevens. Dit sluit perfect aan bij de huidige strategie “Zo thuis mogelijk” van Zuyderland MC. Om dit mogelijk te maken is het echter wel belangrijk dat de declaratie van zorg wordt vergemakkelijkt en afspraken met zorgverzekeraars worden gemaakt. Zodoende hopen zij toekomstbestendige zorg te blijven leveren.  

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsartikel ervaringen delen met het IBD team van Zuyderland MC of bent u nieuwsgierig geworden naar het verdere werkproces van Zuyderland MC? Neem dan contact op met de helpdesk van Sananet via 046 458 80 01 of helpdesk@sananet.nl