Nieuwe tijden, nieuwe mogelijkheden

Via ons platform SananetOnline worden de eCoaches aangeboden. Alle applicaties hebben als doel de patiënt optimaal te begeleiden en monitoren met daarbij steeds de focus op:

• Monitoren van klachten en symptomen
• Overdragen en toetsen van kennis
• Beïnvloeden van gedrag

Dat gebeurt in de vorm van dialoogsessies waarin patiënten in gesprek gaan met hun eCoach. Deze eCoach is tevens de virtuele collega van de behandelaar. Door middel van slimme algoritmes kan een eCoach signaleren dat het niet goed gaat met de patiënt, of dat medicatie moet worden aangepast. Op dat moment krijgt de behandelaar een melding en wordt ook de patiënt zelf geadviseerd contact te zoeken met een verpleegkundige of arts.

Al onze applicaties zijn ontwikkeld volgens het Value Based Healthcare principe en zijn volledig gericht op het ondersteunen van artsen en verpleegkundigen in hun behandelrelatie met cliënten. We zoeken altijd naar wetenschappelijke bewijsvoering voor de resultaten van onze applicaties. SananetOnline wordt eveneens toegepast bij de ondersteuning van farma-economisch onderzoek naar de effectiviteit van medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventietherapieën. De activiteiten die voortvloeien uit SananetOnline, worden in samenwerking met partners van naam geïnitieerd en uitgevoerd.

De consultants en projectmanagers van Sananet zijn door de jaren heen uitgegroeid tot veranderingsexperts. Samen met de professionals in de zorgketens voeren zij de nieuwe werkwijze in waarmee efficiëntie en effectiviteit aantoonbaar verbeteren.