Sananet start met 2 nieuwe pilots. De SanaCoach Longonco en een integratie met Indiveo binnen de SanaCoach COPD.

Zorganimaties en illustraties om informatie te verduidelijken

In samenwerking met Indiveo B.V. maakt Sananet de informatie die gegeven wordt in de SanaCoach COPD begrijpelijker voor laaggeletterde patiënten. Dit doen we door het integreren van de door Indiveo gemaakte zorganimaties en illustraties in de kennismodules van de SanaCoach COPD. In 2016 hadden ongeveer 2,5 miljoen volwassen mensen in Nederland moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016). Nederlands onderzoek heeft daarbij uitgewezen dat laaggeletterden vaker last hebben van chronische ziektes. Het is dus goed dat ook deze groep alle informatie die ze krijgt in de SanaCoach goed begrijpt. De pilot met de in de SanaCoach COPD geïntegreerde illustraties van Indiveo loopt in het Haaglanden Medisch Centrum vanaf oktober dit jaar.

Start Pilot SanaCoach LongOnco

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat er een nieuwe SanaCoach van start zou gaan. Nu is het dan zover. Het OLVG en het Maasstad Ziekenhuis zijn gestart met een pilot van de SanaCoach LongOnco! De doelgroep van de SanaCoach LongOnco zijn  patiënten met longkanker die zich in stadium 3 en 4 van hun ziekte bevinden. De SanaCoach kan daarnaast ook worden ingezet voor patiënten in de overige stadia.

We hopen door middel van de SanaCoach LongOnco onnodige ziekenhuis bezoeken en controles te kunnen voorkomen, sneller in te spelen op veranderingen tijdens de therapie en de kwaliteit van leven van patienten te verbeteren. Wij hopen u aan het einde van de pilot te kunnen berichten dat deze resultaten inderdaad bereikt zijn.

Mocht u in de tussentijd meer willen weten over de SanaCoach LongOnco of over de pilot met Indiveo, neem dan contact met ons op via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl. We vertellen u graag meer!