NZa wegwijzer eHealth illustreert nieuwe vergoeding Telemonitoring met MijnIBDCoach

02-07-2018

Om de gezondheidstoestand van patiënten te volgen worden patiënten steeds vaker in de thuisomgeving gemonitord. In de nieuwe wegwijzer over bekostigingsmogelijkheden 2019 schrijft de Nza (pag. 17): 'Succesvolle monitoringsvoorbeelden, zoals mijn IBD-coach en COPD Inbeeld, tonen aan dat het aantal ziekenhuisopnames en herhaalconsulten daalt. Ook zien we praktijkvoorbeelden waarin patiënten korter in het ziekenhuizen verblijven, omdat zij in de thuissituatie veilig gevolgd kunnen worden. Een juiste implementatie van telemonitoren in het zorgproces, maakt het mogelijk dat zorgverleners hun tijd gerichter kunnen inzetten voor patiënten die daadwerkelijk zorg nodig hebben, hierdoor kunnen ook wachtlijsten verminderen.' De eCoaches van Sananet voor een reeks andere chronische ziektebeelden beelden kennen hetzelfde model en laten vergelijkbare uitkomsten zien.

Nieuw per 2019! Ziekenhuizen kunnen op dit moment telemonitoring bekostigen door het registreren van de zorgactiviteit telemonitoring (03133) en afspraken te maken met de zorgverzekeraar over de vergoeding hiervan. Een consult maakt tot en met 2018 onderdeel uit van de zorgactiviteit telemonitoring, waardoor meestal geen declarabel product wordt afgeleid. Vanaf 2019 is het polikliniekbezoek uit de zorgactiviteit voor telemonitoring gehaald en samen met de zorgactiviteiten voor e-health (consulten op afstand) leidt telemonitoring vanaf 2019 naar een declarabel product.

Bekijk de Wegwijzer hier.