Huisartsenpraktijken Maastricht-Heuvelland gaan Sanacoach COPD inzetten

12-07-2018

Implementatie ondersteunde zelfzorg wordt onderdeel reguliere zorginkoop
Steeds meer eerstelijns zorgorganisaties willen ondersteunde zelfzorg (verder) implementeren, zodat chronisch zieken meer regie over hun gezondheid krijgen. Bij deze implementatie kunnen huisartsenpraktijken begeleiding vragen van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!). Deze ondersteuning wordt nu nog gefinancierd vanuit een apart innovatiebudget van Kom Verder, een initiatief van ZO!. Vanaf 1 januari 2019 zal het proces om te komen tot een aanpak voor ondersteunde zelfzorg onderdeel gaan uitmaken van de reguliere zorginkoop. De afspraken over financiering van die aanpak worden dan gemaakt door de zorginkoper van de zorgverzekeraar en de vertegenwoordiger van de zorggroep.

Huisartsenpraktijken Maastricht-Heuvelland starten met Sanacoach COPD
In de aanloop naar de aangekondigde reguliere zorginkoop start ZIO, het samenwerkingsverband van huisartsen in Heuvelland-Maastricht, in samenwerking met Sananet nu onderstaande pilot in vijf huisartsenpraktijken. Bij de informatiebijeenkomst was de interesse ook groot bij de andere 70 praktijken.

Lees het artikel op ZO! hier.