Bezoek de sessies voor longartsen over de longzorg ondersteund door SanaCoaches

02-04-2019 - Vooraankondiging bijdrage Sananet in De Week van de Longen 2019

Locatie:
Congrescentrum De Heerlickheijd van Ermelo
Sessie ruimte – Markgraaf 2

Datum:
Dinsdag 9 april - 11.30 uur
Woensdag 10 april - 10.30 uur

Sprekers zijn onder andere:
Paul Bresser, longarts OLVG Amsterdam
Marlise de Roos, chef de clinique Longgeneeskunde OLVG Amsterdam

De bijdrage op dit congres wordt ondersteund door Marcel Suderee, Senior Manager Customer Projects bij Sananet.

Transformatie naar een virtuele long-polikliniek
Tijdens de voorgaande Longdagen zijn de mogelijkheden van eHealth voor COPD-patiënten besproken. Het aantal COPD-patiënten in het OLVG dat gebruik maakt van de SanaCoach COPD is sindsdien gestegen naar meer dan honderd. Dit project in het OLVG transformeert zich nu naar een nieuw zorgproces: De virtuele long polikliniek; voor patiënten met COPD, (ernstig) astma en longkanker.

Multidisciplinaire samenwerking door alle lijnen heen wordt mogelijk gemaakt en ondersteund door eHealth. Longarts Paul Bresser zal nieuwe plannen en uitdagingen met u delen waarbij we inzichten met elkaar zullen bediscussiëren.

Doorontwikkeling SanaCoach (ernstig) astma
In de tweede sessie over SanaCoaches wordt een ontwikkeltraject voor ernstig astma toegelicht. In dit traject werken Sananet en longartsen uit meerdere ziekenhuizen samen aan de doorontwikkeling van de SanaCoach voor (ernstig) astma.

Meer informatie over het congres:
Volledige programma
Locatie

Dit congres wordt georganiseerd door de stichting De week van de Longen, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van de eCoaches van Sananet, zoals de SanaCoach COPD of heeft u vragen of ideeën die wellicht aansluiten bij deze ontwikkeling?

Klik hier voor een vrijblijvende demo-aanvraag