Telebegeleiding Diabetes Mellitus 2 – Onderzoeksinstituut EMGO VUmc Amsterdam

05-02-2013

De resultaten met toepassing van telebegeleiding bij patiënten met diabetes mellitus 2 in Almere door het Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) Instituut zijn eveneens positief. Bij patiënten met een HbA1c van 8% of hoger daalde deze met gemiddeld 1.5% (bij controlegroep met 0,6%). En van deze patiënten werd 0% voor verdere diabeteszorg van de eerste lijn doorverwezen naar het ziekenhuis (van de controlegroep 3%).