Impact van de Health Buddy in de palliatieve zorg

15-02-2013

Telebegeleiding Palliatieve Zorg is een project dat is gerealiseerd in samenwerking met Innovatiefonds De Friesland Zorgverzekeraar, Provincie Fryslân, Antonius Ziekenhuis, Thuiszorg West Friesland en Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland. Dit project omvat het inrichten, bedrijven en evalueren van een omgeving waarin mensen met kanker en in de palliatieve zorgfase, op afstand langdurig en intensief worden begeleid. Zij worden begeleid bij het optimaliseren van het fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel welzijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Health Buddy van Sananet.

Resultaten

  • Inzetten van een dergelijke telemonitor is redelijk nieuw in de palliatieve zorg. Er zijn weinig onderzoeken te vinden die zich hier al op gericht hebben.
  • Een groot deel van de patiënten is goed aan de slag gegaan met het apparaat. Dit is te zien aan de cijfers over het trouw volgen van de sessies van de Health Buddy. Minstens 12,5% volgt maximaal 100% van de sessies, met een gemiddelde van 79%. 50% van de mensen beantwoordt 91% of meer van de sessies.
  • Patiënten voelen zich veilig wanneer ze de Health Buddy gebruiken.
  • Gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek is er vrijwel geen verschil in zorgconsumptie en kwaliteit van leven.