Het optimaliseren van zorgprocessen begint online

De zorgsector staat voor een groot aantal uitdagingen. Nederland vergrijst en dat betekent meer druk op de zorg. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgprofessionals juist af. Hoe kunnen we ook in de toekomst goede zorg blijven garanderen?

“Door de focus te leggen op de patiënt en deze zo goed mogelijk virtueel te begeleiden gedurende de ziekte kan veertig procent van de consulten in de polikliniek bespaard worden”, vertelt Jan Ramaekers, directeur en oprichter Sananet en bedenker van de SanaCoach.

Met een achtergrond als gezondheidswetenschapper, medisch informaticus en verpleger wilde Ramaekers op het snijvlak van gezondheidszorg en digitale technologie het verschil maken. “Met een e-coach, die aan de ene kant als buddy voor de patiënt fungeert en aan de andere kant als assistent van de zorgprofessional, worden zorgprocessen geoptimaliseerd. Wanneer iemand bijvoorbeeld te maken krijgt met de diagnose borstkanker, zit die persoon boordevol vragen. Hoe kun je goed omgaan met de ziekte en waar moet je op letten? Moet je bijvoorbeeld je leefstijl aanpassen? Een virtuele buddy kan jou leren goed op jezelf te letten. Niet in plaats van, maar als onderdeel van de behandeling kan de e-coach van toegevoegde waarde zijn.”

Zo voorkomt de inzet van een e-coach poliklinische consulten en gemiddeld vijftig procent van de ziekenhuisopnames. Ramaekers: “De huidige zorg moet ingericht worden zodat deze klaar is voor de toekomst. We hebben allemaal een telefoon en er is ontzettend veel data over de gezondheid beschikbaar. Door deze data in te zetten kunnen slimme algoritmes de patiënt in de gaten houden en de behandelaar tijdig waarschuwen om te reageren wanneer gegevens afwijken en actie vereist is. Tegelijkertijd krijgt de patient meer inzicht in zijn eigen gezondheid en kennis aangereikt om beter voor zichzelf te zorgen. Via de eCoach kan de patient vragen stellen en de contactmomenten met de zorgverlener voorbereiden. Dit zowel bij aan het gevoel van veiligheid en de versterking van zelfregie.

Inmiddels heeft zorg op afstand zijn waarde bewezen. “Mede door de coronacrisis is de acceptatie en implementatie van zorg op afstand versneld. En zodra de dokter het wil, blijkt dat de patiënt het te kunnen. Waar men eerder huiverig was voor zorg op afstand, werd tijdens de eerste golf van de coronacrisis duidelijk dat digitale zorg wel degelijk mogelijk en gewenst was. Zorg op afstand wordt daarnaast door de patiënt juist als heel dichtbij ervaren . Ook werd duidelijk dat de groep oudere patiënten die met een eCoach om kon gaan, veel groter is dan vooraf werd aangenomen. Leeftijd lijkt dus geen beperkend factor te zijn maar bijvoorbeeld laaggeletterdheid is dat wel . Daar zijn oplossingen voor beschikbaar, zoals een Avatar (een digitaal persoon) die op basis van AI de dialoog voert met de patiënt. Bovendien wordt door  samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars de inzet van een e-coach vergoed. Ook hierdoor komt de digitale zorg voor steeds meer patiënten beschikbaar.”

E-coaches zijn al in bijna 50 procent van de ziekenhuizen succesvol gebleken.  “Voor patiënten met damkanker is recentelijk een nieuwe eCoach ontwikkeld met ondersteuning van Pierre Fabre. Inhoudelijk hebben zorgverleners uit o.a. Isala en AvL hun inbreng gegeven. De monitoring binnen de oncologische eCoaches is gebaseerd op persoonlijke kenmerken, type behandeling en de actuele gezondheidstoestand van de patiënt. Bij eventuele veranderingen krijgt de patient automatisch adviezen wat hij of zij zelf kan doen; bijv. bij misselijkheid of diarree.

Op deze wijze dragen eCoaches bij aan het verbeteren van gepersonaliseerde zorg en daarmee individuele behandeluitkomsten.

Wilt u meer weten over onze SanaCoaches? Neem dan contact met ons op via 046-4588001 of via info@sananet.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn