In onze visie is het op grote schaal invoeren van eHealth cruciaal voor het vernieuwen van de zorg

De missie van Sananet is een betere gezondheid en levenskwaliteit voor mensen met een of meer chronische aandoeningen door inzet van eHealth-oplossingen. Wij zetten ons iedere dag in voor het kunnen leveren van ‘de juiste zorg op het juiste moment’. Wij zijn daarbij overtuigd van het belang van zelfmanagement van patiënten voor duurzame kwaliteitszorg.

Sananet focust op de ontwikkeling van eHealth-oplossingen, en dan in het bijzonder op de ontwikkeling van telemonitoring. Deze online begeleidingsprogramma’s geven zorgprofessionals real-time inzicht in het welzijn van hun patiënten. Zij verbeteren de kwaliteit van de chronische zorg en maken de relatie tussen patiënt en zorgverlener persoonlijker en intensiever.

Onze visie is gericht op onze maatschappelijke impact door het beste van twee werelden te creëren; medische kennis en IT-expertise samenbrengen. We bereiken dit doel met zowel commerciële projecten als maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de samenleving in het algemeen.

Wij willen samen met zorgprofessionals en patiënten zorgen dat eHealth gewone zorg wordt.

Dat doen wij door met hulp van eHealth te zorgen dat de fysieke en mentale gezondheid verbetert van mensen met een chronische aandoening (eerste-en tweedelijnszorg) en mensen die te maken hebben met de ziekenhuiszorg, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij pre- en postoperatieve zorg.

Sananet levert excellente e-Health content. Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat de begeleiding met eCoaches voor een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen, minder polibezoeken en een betere therapietrouw voor patiënten met chronische aandoeningen zorgen. Artsen en verpleegkundigen krijgen daardoor meer tijd voor mensen die hun aandacht het meest nodig hebben.

Nieuwsgierig hoe wij te werk gaan? Neem contact met ons op. We komen graag bij u langs.