Grootschalig onderzoek in verschillende ziekenhuizen naar de SanaCoach Parkinson

Het Zuyderland Medisch Centrum en Sananet ontwikkelden in 2013 samen de SanaCoach Parkinson. De SanaCoach Parkinson is erop gericht om de patiënt te helpen om de eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden en meer te leren over de ziekte van Parkinson. Bovendien is de zorgverlener beter en sneller op de hoogte van de gezondheidsklachten van de patiënt. Neuroloog dr. Gerrit Tissingh is vanaf het begin betrokken geweest bij het project. Samen met drs. Anke Wijers, neuroloog in opleiding, bedacht hij een plan om een landelijk implementatieonderzoek te starten naar het effect van de SanaCoach Parkinson: de EPD studie.

Wat is de EPD Studie? 

De officiële titel van de EPD studie is ‘Multicenter implementatie van e-monitoring bij de ziekte van Parkinson’. EPD is de Engelse afkorting voor ‘E-monitoring in Parkinsons Disease’. Ook is de EPD Studie een verwijzing naar het Elektronisch Patiënten Dossier zoals dat in Nederland gehanteerd wordt.   

De EPD studie is opgezet om het effect en de meerwaarde van de SanaCoach Parkinson aan te tonen ten opzichte van de reguliere behandeling van Parkinson patiënten. Dr. Tissingh vertelt: “We willen onder andere gaan kijken of we met minder fysiek contact en meer monitoring van afstand, patiënten net zo goed, of zelfs beter, kunnen begeleiden bij de ziekte van Parkinson.”. Dr. Tissingh is vanaf het begin af aan betrokken geweest bij de SanaCoach Parkinson. Hij had al langer het plan om een landelijk onderzoek te starten omdat er nog weinig data is over het gebruik van eCoaches bij de ziekte van Parkinson. Drs. Wijers vult aan: “Het idee van de EPD Studie is van dr. Tissingh, de praktische uitwerking is van mij.”. De EPD studie is dan ook onderdeel van het promotie traject van Drs. Wijers.  

Om te kijken wat het effect is van de SanaCoach Parkinson op de geleverde zorg, wordt er gekeken naar data van Parkinson patiënten uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Drs. Wijers: “Verschillende subjectieve en objectieve uitkomsten worden meegenomen”. Zo zijn de primaire uitkomst maten: de kwaliteit van de zorg zoals ervaren door de patiënt, de ziekte specifieke kwaliteit van leven en de zorgconsumptie en -kosten zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Volgens Dr. Tissingh maakt vooral de breed in beeld gebrachte zorgconsumptie dit project uniek. Behalve de afspraken in het ziekenhuis, worden bijvoorbeeld ook de afspraken met de huisarts, de fysiotherapeut en de mantelzorger bekeken. Er wordt bovendien ook nog gekeken naar de zelfmanagement van patiënten, de mantelzorgbelasting en de ziekte-ernst. Daarnaast worden natuurlijk ook de ervaringen van patiënten en de ervaringen van zorgverleners met de SanaCoach Parkinson meegenomen. Alle verkregen data van patiënten die de SanaCoach Parkinson gebruiken, wordt vergeleken met de patiënten in de periode voordat ze de SanaCoach Parkinson gingen gebruiken. 

Opzet van het onderzoek 

Tijdens de EPD Studie wordt de SanaCoach Parkinson geïmplementeerd binnen verschillende ziekenhuizen in Nederland. Het Zuyderland is in november 2021 als eerste ziekenhuis gestart met de inclusie voor het onderzoek, waarna het Rode Kruis Ziekenhuis al snel volgde. Begin 2022 startte tevens het Elkerliek Ziekenhuis. Het OLVG en het Meander Medisch Centrum gaan zeer binnenkort ook beginnen. Nieuwe ziekenhuizen kunnen nog tot 6 maanden na de start van de studie aansluiten. Drs. Wijers vertelt: “We hebben nu ongeveer een jaar om zoveel mogelijk patiënten te includeren. Vanaf het moment van inclusie worden alle patiënten nog twee jaar lang gevolgd.”. Dit betekent dus dat over ongeveer 3,5 jaar alle patiënten de hele studie hebben afgerond. Nadat de studie door alle patiënten is afgerond, beginnen de onderzoekers met de definitieve data analyses. Ook wordt er een wetenschappelijk artikel geschreven. Dit alles betekent dus dat er over ongeveer 4 jaar antwoord komt op de vraag: “Wat is het effect van de SanaCoach Parkinson op de zorg voor mensen met de Ziekte van Parkinson?”. 

Zorgestafette 2022

Op 23 februari 2022 vond de webinar plaats rondom de zorgestafette in het kader van Parkinson. Deze webinar was een samenwerking tussen het Zuyderland en Sananet. Tijdens dit webinar delen Dr. Gerrit Tissingh, drs. Anke Wijers en een patiënt met Parkinson hun ervaringen. Ook is er een demo van de Sanacoach. Kijk hier onder de webinar terug.

Intensieve samenwerking Sananet en Zuyderland 

Afgelopen november hebben Sananet en het Zuyderland de samenwerking nog verder geïntensiveerd. Het plan is om nieuwe SanaCoaches te gaan ontwikkelen en bestaande SanaCoaches door te ontwikkelen. Zowel Sananet als het Zuyderland wil van eHealth gewone zorg maken. Bent u ook benieuwd naar een SanaCoach? Of wilt u graag meer weten over de EPD Studie? Neem dan contact met ons op via info@sananet.nl of 046 458 8001.

Facebook
Twitter
LinkedIn