Pilot SanaCoach CRC

Wat is de SanaCoach CRC?

De SanaCoach Colorectaal Carcinoom oftewel SanaCoach CRC is een online programma voor patiënten met dikkedarmkanker die systeemtherapie krijgen. De SanaCoach vraagt regelmatig naar de gezondheidssituatie van de patiënt, zodat de patiënt vanuit thuis digitaal gemonitord kan worden door zijn of haar zorgverleners in het ziekenhuis.

Bovendien stelt de SanaCoach CRC specifieke vragen over bijwerkingen als een patiënt chemotherapie krijgt. Bij het opspelen van klachten geeft de SanaCoach zelfzorgadviezen of adviseert de patiënt om contact op te nemen met zijn of haar zorgverleners. Zo kan de patiënt bijvoorbeeld vragen stellen aan zijn of haar zorgverlener via de berichtenfunctie van de SanaCoach of kan de patiënt het beladvies invullen als hij of zij twijfelt om contact op te nemen.

Hoe is de SanaCoach CRC tot stand gekomen?

Samen met de zorgverleners van de polikliniek Maag-, darm- en leveroncologie van Isala heeft Sananet met ondersteuning van Pierre Fabre de SanaCoach CRC ontwikkeld. Ivonne Schoenaker, werkzaam als Verpleegkundig Specialist op de polikliniek Maag-, darm- en leveroncologie, was betrokken bij de ontwikkeling van de SanaCoach. Vanuit haar expertise keek ze vooral hoe ze patiënten met chemotherapie via de coach het beste kon begeleiden, hoe ze het voor hen makkelijker kon maken en hoe ze hen op afstand kon monitoren zodat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoefden te komen.

Met dit in haar achterhoofd heeft Ivonne Schoenaker samen met haar collega’s en medewerkers van Sananet alle relevante informatie gedigitaliseerd voor patiënten met dikkedarmkanker. Regieverpleegkundige Ellis Ballast, die ook werkzaam is op de polikliniek Maag-, darm- en leveroncologie, werkt vanaf de start van de pilot met de SanaCoach CRC en vult dit verder aan: “Alles wat we op papier hadden, hebben we in de coach laten zetten. Waar voorheen de patiënt door het boekje moest bladeren, is het nu kant en klaar in de app. Dat moet ook wel, want als ziekenhuis kan je er niet meer omheen om met eHealth te werken.”.

Bovendien was het voor Verpleegkundig Specialist Ivonne Schoenaker ook van belang dat de informatie voor de patiënt gepersonaliseerd werd in de SanaCoach CRC. “Het moet voor de patiënt makkelijk zijn, niet belastend en zoveel mogelijk op maat. We vragen de veelvoorkomende klachten uit en de rest is optioneel, zodat de patiënt zo min mogelijk vragen hoeft te beantwoorden. Zo houd je de patiënt betrokken.”, aldus Ivonne Schoenaker.

Maar niet alleen het gemak van de patiënt is meegenomen tijdens de ontwikkeling van de SanaCoach CRC. Het gemak van de zorgverleners is minstens zo belangrijk. Om ervoor te zorgen dat de zorgverleners tijdens de pilot makkelijk konden werken met de SanaCoach, is de koppeling tussen het elektronisch patiëntendossier HiX en de coach gerealiseerd. Regieverpleegkundige Ellis Ballast licht dit toe: “Het mooie van de coach is dat wij in onze werklijst in HiX een alert krijgen als een patiënt een bericht heeft gestuurd of een vragenlijst heeft ingevuld waar klachten uitkomen. En omdat deze alerts in de werklijst komen, zit het ook in je werkproces.”.

Wat is het doel van de pilot?

Een van de doelen van de pilot is om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Met behulp van de SanaCoach krijgen de zorgverleners meer inzicht in de bijwerkingen van een chemokuur en kunnen ze daar sneller op in spelen. “Wij kunnen zien waar patiënten na een kuur last van hebben of wanneer ze vragen hebben en nog iets met ons willen bespreken. Hierdoor heeft de patiënt al nagedacht over bespreekonderwerpen, waardoor je het gesprek gerichter kan voeren op de poli.”, vertelt regieverpleegkundige Ellis Ballast.

Het andere doel van de pilot is om de patiënt meer regie te geven over zijn of haar zorgproces. Doordat de coach zelfzorgadvies geeft bij specifieke klachten of het advies geeft om zelf contact op te nemen met zijn of haar zorgverlener is de patiënt in control. Ellis Ballast zegt hierover het volgende: “Patiënten kunnen dan zelf een volgende stap doen, zonder dat wij al nodig zijn. Zo merken we dat patiënten minder snel bellen, omdat ze al een advies krijgen wat te doen vanuit de coach.”. Hierdoor hoeven patiënten alleen naar het ziekenhuis als het écht nodig is.

Hoe verloopt de pilot?

Eind oktober 2022 is de 1-jarige pilot met de SanaCoach CRC van start gegaan. “Dat was wel even wennen.”, vertelt regieverpleegkundige Ellis Ballast. “Eerst duurde het in de afspraak lang om mensen uit te leggen wat een coach is en hoe ze er gebruik van kunnen maken. Maar hoe langer we ermee bezig zijn, hoe makkelijker het voor ons gaat om mensen te includeren. Dat gaat steeds soepeler.”, licht ze toe. Niet alleen voor de zorgverleners was het even wennen. Ellis Ballast vertelt dat het wel nog even zoeken was voor patiënten wat ze moesten invullen. “Toen heeft Sananet contact opgenomen met patiënten om uitleg te geven over de coach. Dat heeft veel geholpen.”, vertelt ze.

Verder heeft Ellis tijdens de pilot veel contact met Sananet over het finetunen van de coach. “Bij een vraag met betrekking tot het gewicht kregen we eerst een alert in de werklijst als de patiënt aangaf overgewicht te hebben, maar daar gaan we nu niet iets mee doen. Dus dit heeft Sananet aangepast. Het is fijn voor onze werkwijze dat we niet onnodig een alert krijgen.”, licht ze toe.

Wat zijn de ervaringen van patiënten en zorgverleners tot nu toe?

Aan het begin van de pilot waren de zorgverleners vooral benieuwd of de SanaCoach CRC geschikt zou zijn voor patiënten met dikkedarmkanker die systeemtherapie krijgen. Regieverpleegkundige Ellis Ballast vertelt: “Omdat het een oudere populatie betreft dachten we dat het voor een 70- of 80-jarige misschien moeilijk zou zijn, maar het blijkt nu al dat het gros ouder dan 70 jaar is die in de coach zitten. Dus het lukt prima om dat te gebruiken. Het is niet perse leeftijdsgebonden. Ze redden zich wel en vinden het fijn om zo’n app te gebruiken. Ze zijn met name positief over de berichtenfunctie en de zelfzorgadviezen. Dus dat is leuk om te zien.”.

Maar hoe zit dit bij de zorgverleners? Ellis Ballast vertelt hierover het volgende: “Het is ten eerste heel leuk dat je veel meer digitaal bezig bent. Dat je alle klachten in een dashboard inzichtelijk hebt. Het is fijn dat patiënten dat zelf ook kunnen inzien als je dat met hen bespreekt. En de berichtenfunctie is wel makkelijk. Het is net een beetje whatsapp met je patiënt en als hij of zij een herhaalrecept nodig heeft, dan kan dat via een bericht in de app. Dat maakt het contact wel wat laagdrempelig. En ook voor ons is het goed. We zijn een team met wat oudere collega’s, dus voor de toekomst is het goed dat we steeds meer met eHealth gaan werken.”. 

Isala SC CRC

Hoe ziet de toekomst eruit?

Na de pilot heeft regieverpleegkundige Ellis Ballast genoeg ideeën om de SanaCoach CRC verder uit te breiden. “Nu is de coach echt alleen gericht op patiënten met chemotherapie bij dikkedarmkanker, maar het zou mooi zijn als we het hele behandelplan kunnen opnemen. Stel dat iemand eerst geopereerd wordt voordat hij of zij chemotherapie krijgt, dan kan je ook informatie in de coach zetten over prehabilitatie. Echt gericht op het zorgpad van een patiënt.”, licht ze toe. Bovendien behandelt ze ook patiënten met andere aandoeningen op de polikliniek Maag-, darm- en leveroncologie. Ze is benieuwd of een coach ook geschikt zou zijn voor deze patiënten.

Meer informatie?

Meer weten over de SanaCoach CRC? Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via 046-4588001 of info@sananet.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn