Op weg naar netwerkzorg: verpleegkundigen Proteion ondersteunen patiënten bij gebruik SanaCoach Hartfalen

De SanaCoach Hartfalen is een voorbeeld van een van onze eCoaches waarbij zowel de zorgverlener als de patiënt wordt ondersteund bij de behandeling voor hartfalen. Doordat de SanaCoach regelmatig naar de gezondheidstoestand van de patiënt vraagt, kan deze op afstand in de gaten worden gehouden en kan eerder worden ingegrepen wanneer klachten verergeren. Hierdoor kan zelfs een eventuele ziekenhuisopname worden voorkomen. Ook worden patiënten zich meer bewust van hun eigen aandoening en klachtenpatroon waardoor zij zelf eerder aan de bel kunnen trekken wanneer de situatie verslechtert. Bovendien vergroot de SanaCoach Hartfalen kennis en zelfmanagement door o.a. de integratie van kennismodules en zelfzorgadviezen.

Samenwerking tussen VieCuri MC en Proteion 

Op dit moment gebruiken voornamelijk ziekenhuizen de eCoaches van Sananet. Een hartfalenpatiënt krijgt in zijn zorgproces echter te maken met nog veel meer zorgprofessionals die buiten het ziekenhuis zorg verlenen. Om dit in goede banen te kunnen leiden, is het noodzakelijk dat verschillende zorginstellingen op een gecoördineerde manier samenwerken in een netwerk met als doel om de gezondheid van patiënten te verbeteren; dit noemen wij netwerkzorg. De realiteit laat helaas zien dat er op veel plekken helaas nog niet van netwerkzorg gesproken kan worden. Echter, het VieCuri Medisch Centrum en thuiszorgorganisatie Proteion zagen een mooie kans om hun krachten te bundelen en samen te gaan werken. Hieruit is een pilotproject ontstaan waarbij verpleegkundigen uit de thuiszorg patiënten begeleiden met het gebruik van de SanaCoach Hartfalen.

Persoonlijke begeleiding door thuiszorg bij gebruik SanaCoach Hartfalen

Sinds mei 2021 worden hartfalenpatiënten uit het VieCuri die in aanmerking komen voor de SanaCoach aangemeld bij Proteion, waarna een eerste huisbezoek wordt ingepland. Dit betreft zowel patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis als patiënten die een consult hebben gehad op de polikliniek. Tijdens dit huisbezoek wordt samen met de patiënt de SanaCoach geïnstalleerd, wordt de aanmeldsessie samen doorlopen en krijgt de patiënt meer uitleg over de functionaliteiten binnen de SanaCoach. Na dit eerste huisbezoek blijft Proteion de patiënten (en mantelzorgers) begeleiden bij het gebruik van de SanaCoach tot zij dit zelfstandig kunnen doen. Onderdeel van het project is ook het begeleiden van de patiënt bij het uitvoeren van thuismetingen indien iemand dit niet zelfstandig kan. Eventuele klachten en afwijkingen kunnen dan worden doorgegeven aan de hartfalenverpleegkundigen in het VieCuri.

Door dit pilotproject worden nog meer patiënten ondersteund bij hun behandeling door het gebruik van de SanaCoach Hartfalen en krijgen patiënten die minder digitaal onderlegd zijn ook de kans om gebruik te maken van de coach. Daarnaast kunnen afwijkingen eerder worden gesignaleerd, kan beleid eerder worden aangepast en wordt de kennis van zowel patiënt als zorgverlener vergroot. Bovenal laat deze pilot zien dat het mogelijk is om ook in de zorg samen te werken en netwerkzorg te organiseren.

De pilot loopt tot september dus in het najaar kunt u de eerste uitkomsten en ervaringen verwachten.

Wilt u ook gebruik maken van de SanaCoach Hartfalen of wilt u meer informatie over dit pilotproject? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of mail naar info@sananet.nl