NETWERKZORG IN REGIO VENLO: ZORGVERLENERS PROTEION ONDERSTEUNEN PATIËNTEN BIJ GEBRUIK SANACOACH HARTFALEN

Het ziekenhuis VieCuri heeft in samenwerking met thuiszorgorganisatie Proteion het afgelopen jaar een pilot gedraaid met de SanaCoach Hartfalen om op een gecoördineerde manier samen te werken in een netwerk met als doel om de hartfalenpatiënten in regio Venlo nóg beter te behandelen en te begeleiden vanuit thuis door middel van de SanaCoach Hartfalen.

Wat is het doel van de pilot? 
Het aantal patiënten met hartfalen is aan het groeien. Hierdoor neemt de druk op de zorg toe. Om de zorg te kunnen blijven geven die nodig is, zijn innovatieve oplossingen nodig. 

Daarom heeft het ziekenhuis VieCuri in samenwerking met thuiszorgorganisatie Proteion afgelopen jaar een pilot gedraaid met het online programma “SanaCoach Hartfalen”. De pilot had de volgende doelstellingen:  

  1. Op een gecoördineerde manier samenwerken in een netwerk met als doel om de gezondheid van hartfalenpatiënten te verbeteren.;  
  2. De juiste zorg op de juiste plek verzorgen door het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie. 

Wat is de SanaCoach Hartfalen? 

De SanaCoach Hartfalen is een online programma dat regelmatig naar de gezondheidstoestand van de patiënt vraagt, zodat de patiënt op afstand gemonitord wordt door zijn of haar zorgverleners in het ziekenhuis. Zodoende kunnen zorgverleners eerder ingrijpen wanneer klachten verergeren. Bovendien wordt het zelfmanagement van de patiënt vergroot. De patiënt komt meer te weten over hartfalen en hoe hij/zij hiermee kan omgaan door o.a. de integratie van kennismodules en zelfzorgadviezen. 

Hoe werken VieCuri en Proteion samen?  

Vanaf mei 2021 zijn inmiddels 50 hartfalenpatiënten aangemeld voor de SanaCoach Hartfalen die in behandeling zijn van het VieCuri. Proteion ondersteunt deze patiënten bij het gebruik van de SanaCoach totdat ze de coach zelfstandig thuis kunnen gebruiken. Hierdoor krijgen patiënten die minder digitaal onderlegd zijn de kans om gebruik te maken van de coach.  

Wat zijn de ervaringen van patiënten?  

Op 23 maart 2022 heeft de eindevaluatie van de pilot plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat zowel patiënten als zorgverleners positief waren over de pilot. De patiënten waarderen het gebruik van de SanaCoach Hartfalen gemiddeld met een 8,0 (op een schaal van 10 – 1, waarbij 10 de hoogste score is). Daarvan gaf 64% aan dat ze de SanaCoach een meerwaarde voor de behandeling vinden. Bovendien vindt 71% van de patiënten dat zijn of haar kennis over hartfalen is vergroot door de SanaCoach. Bijna alle patiënten raden de coach aan en hebben dit met enkele quotes toegelicht:  

  • “Er wordt met je meegedacht, prettig.’’ 
  • “Het geeft je een geruststellend gevoel.” 
  • “Zo ben je toch nog een soort controle op hartfalen.” 
  • “Het ondersteunt de benodigde zelfcontrole.” 
  • “Prima opgezet en helpt als toelichting van hartproblemen.” 
  • “Een heel gemakkelijke manier om contact te houden met de medewerkers van de hartfalen poli.” 
  • “Het geeft mij een goed gevoel.” 

Ook waarderen de patiënten de ondersteuning van Proteion met een 8,5. Ze vinden dat de begeleiding van Proteion hen helpt om de SanaCoach Hartfalen op de langere termijn zelfstandig te blijven gebruiken. 

Wat zijn de ervaringen van de zorgverleners van Proteion? 

Daarnaast zijn de zorgverleners van Proteion tevreden over de SanaCoach Hartfalen en geven ze de SanaCoach gemiddeld een score van een 8,0 (op een schaal van 10 t/m 1, waarbij 10 de hoogste score is). Ze vinden de coach gebruiksvriendelijk (score = 7,5) en eenvoudig om aan te leren aan patiënten. Ze hebben gemiddeld 3 tot 4 huisbezoeken nodig gehad, totdat de patiënt zelfstandig gebruik kon maken van de coach. Ze waarderen de kwaliteit van zorg met betrekking tot de begeleiding van hartfalen in de thuissituatie met een 7,6. 

Hoe wordt de pilot vervolgd?  

Hiermee is de pilot succesvol afgesloten en wordt de SanaCoach Hartfalen ondergebracht in de reguliere zorg van VieCuri en Proteion. Daarbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:  

1.) Een kortere opnameduur en een verminderde kans op (snelle) heropname.; 

2.) Een toename in de ervaren kwaliteit van zorg voor de patiënt.; 

3.) Een afname van de zorgkosten als gevolg van minder en/of kortere ziekenhuisopnames en efficiënter werken binnen de keten (snellere afstemming / korte lijnen). 

Wilt u meer te weten komen over de pilot? Chief Medical Information Officer (CMIO) Wilfred Heesen van Viecuri en beleidsadviseur Janneke Appeldoorn van Proteion hebben deelgenomen aan een podcast van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over telebegeleiding hartfalen door de eerste en tweede lijn. U kunt de podcast hier beluisteren.  

Facebook
Twitter
LinkedIn