Betrouwbare en bewezen telemonitoring van patiënten

eHealth specialist Sananet zorgt voor betrouwbare telemonitoring van patiënten

Ons doel? Van eHealth gewone zorg maken.

De eCoaches van Sananet zijn veilige, gecertificeerde eHealth applicaties voor patiënten met verschillende aandoeningen. Patiënten krijgen door telemonitoring gericht informatie over hun ziekte(n) en leren beter omgaan met hun aandoening.

Bent u zorgprofessional en geïnteresseerd in de mogelijkheden van de eCoaches van Sananet, zoals bijvoorbeeld de Sanacoach COPD, Hartfalen of MijnIBDcoach?

Vraag dan hier een vrijblijvende demo aan

Netwerkgeneeskunde
Sananet is de enige leverancier in eHealth en telemonitoring die online eCoaches aanbiedt voor meerdere aandoeningen. Als belangrijke eHealth partner werken wij dan ook samen met meerdere organisaties in instellingen om de patiënt op een veilige manier meer zelfregie te geven en de zorg uiteindelijk beter te kunnen organiseren. Onze Sanacoaches helpen daarbij.

Onder begeleiding van zorgprofessionals
De eCoaches, ook bekend als Sanacoach, worden door ziekenhuizen en zorginstellingen aan patiënten aangeboden onder begeleiding van artsen of verpleegkundigen. De applicaties werken op smartphones, tablets, notebooks en pc's.

Wetenschappelijk onderzoek toont goede resultaten
De effectiviteit van onze eCoaches wordt bewezen door wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de zorgpraktijk. We passen de eHealth programma’s continu aan op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg. De eHealth programma’s zijn afgestemd op nationale richtlijnen, sociaal-culturele factoren en gangbaar taalgebruik. De programma’s zijn gebaseerd op het Stages of Changes Model van Prochaska & DiClemente en de principes van Motivational Interviewing.

Erkend platform
De Sanacoaches worden gebruikt via ons gecertificeerde medische zelfzorgplatform SananetOnline. Dit platform is erkend door Zelfzorg Ondersteund!, het samenwerkingsverband van zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en orgaanbieders.

Veilige uitwisseling van data
Zorgverleners en patiënten kunnen vertrouwen op een veilige uitwisseling en opslag van hun data in hun samenwerking met Sananet. Dit blijkt uit de toekenning van de NEN-7510:2011 en ISO-27001:2013 certificaten na succesvolle toetsing door het onafhankelijke kwaliteitsinstituut DEKRA.

ISO gecertificeerd
Eerder heeft Sananet al het ISO 9001:2008 certificaat verworven voor de kwaliteit van haar bedrijfsvoering (m.n. het managementsysteem). Ook bezit zij de goedkeuring van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund! Het waarborginstituut heeft SananetOnline en de daarop aangeboden eCoaches getoetst op de basiseisen van overheid, zorginstellingen en zorgverzekeraars in Nederland.

SananetOnline voor onderzoek naar betere behandelmethodes
Patiënten en zorgprofessionals gebruiken SananetOnline om nieuwe en betere behandelmethodes te ontwikkelen. De gegenereerde data zorgt voor nieuw inzicht in effectiviteit van behandelingen, medicatie.

Door samenwerking met zorgpartners kunnen wij onze eCoaches steeds verder verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het inbouwen van de ICHOM module in MijnIBDcoach en de Ziektelastmeter in de Sanacoach voor patiënten met COPD.

SananetOnline als communicatieplatform in de keten
Naast het veilig op afstand kunnen communiceren met patiënten groeit de vraag naar het eveneens veilig kunnen communiceren met collega zorgverleners in de keten over eenzelfde patiënt. Ook hier zet Sananet samen met het zorgveld stappen om dit te faciliteiten.