SananetOnline | Gecertificeerd zelfzorgplatform

De eCoaches van Sananet zijn veilig en worden aangeboden via SananetOnline, ons gecertificeerd en door ZelfzorgOndersteund! erkend medisch zelfzorgplatform.

Betrouwbaar en effectief
De effectiviteit van onze eCoaches wordt bewezen door wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de zorgpraktijk. We passen de programma’s continu aan op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg. Inhoudelijk stemmen we de programma’s bovendien af op nationale richtlijnen, sociaal-culturele factoren en gangbaar taalgebruik. De programma’s zijn gebaseerd op het Stages of Changes Model van Prochaska & DiClemente en de principes van Motivational Interviewing.

Veilig
Zorgverleners en patiënten mogen vertrouwen op een veilige uitwisseling en opslag van hun data in hun samenwerking met Sananet. Dit blijkt uit de toekenning van de NEN-7510:2011 en ISO-27001:2013 certificaten na succesvolle toetsing door het onafhankelijke kwaliteitsinstituut DEKRA.

Eerder heeft Sananet al het ISO 9001:2008 certificaat verworven voor de kwaliteit van haar bedrijfsvoering (m.n. het managementsysteem). Ook bezit zij de goedkeuring van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund! Het waarborginstituut heeft SananetOnline en de daarop aangeboden eCoaches getoetst op de basiseisen van overheid, zorginstellingen en zorgverzekeraars in Nederland.

SananetOnline voor onderzoek naar betere behandelmethodes
Patiënten en zorgprofessionals gebruiken SananetOnline om nieuwe en betere behandelmethodes te ontwikkelen. De gegenereerde data zorgt voor nieuw inzicht in effectiviteit van behandelingen, medicatie. Door samenwerking met zorgpartners kunnen wij onze eCoaches steeds verder verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het inbouwen van de ICHOM module in MijnIBDcoach en de Ziektelastmeter in de eCoach voor patiënten met COPD.

SananetOnline als communicatieplatform in de keten
Naast het veilig op afstand kunnen communiceren met patiënten groeit de vraag naar het eveneens veilig kunnen communiceren met collega zorgverleners in de keten over eenzelfde patiënt. Ook hier zet Sananet samen met het zorgveld stappen om dit te faciliteren.