Berichten

Brain awareness week 2021

Deze week staan we stil bij de Brain Awareness Week. De week staat in het teken van (on)zichtbare gevolgen van een hersenaandoening.   

Met behulp van onze virtuele coaches voor Parkinson, MS en CVA helpen we de patiënt en de zorgverlener om de ziekte en haar gevolgen in kaart te brengen. Wetenschap en waarnemen, dat vormt de basis van onze eHealth-oplossingen. Door op het juiste moment de juiste vragen te stellen, leert onze virtuele coach de patiënten steeds beter kennen. Zo zorgen we dat ze gezien worden door de juiste medische professional wanneer dat nodig is. En door kennis en adviezen te delen, leren we samen patiënten de baas worden en te blijven over hun (chronische) aandoening.

“Ik vond het prettig dat door het programma er een soort extra controle is. Het heeft mij enige steun geboden thuis, ik vond de stap naar huis namelijk best groot.” – Patiënt die gebruik maakt van SanaCoach CVA (69 jaar) 

Met een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen, minder druk op de ziekenhuispoli en een betere therapietrouw als resultaat. Als partner van de zorgverleners, zorgen we ervoor dat mensen de tijd en aandacht krijgen op de momenten dat ze dat het hardst nodig hebben. We stellen alles in het werk om patiënten de beste kwaliteit van leven te bieden. Daar tekenen wij voor. U ook?

Benieuwd naar één van onze SanaCoaches? Neem dan contact op via info@sananet.nl of bel naar 046-4588001.

OLVG en Sananet realiseren koppeling tussen EPIC en het Sananet Online platform. Een nodige stap in het kunnen voortzetten van de reguliere zorg.

Deze koppeling resulteert in een versnelde aanmelding van chronische patiënten van het OLVG op het SanaCoach platform. Zij kunnen na aanmelding gebruik maken van de SanaCoach. Hoe meer patiënten worden aangemeld, des te minder polibezoeken en ziekenhuisopnames nodig zijn op deze groep patiënten.

Door het leggen van de koppeling krijgen de verpleegkundigen en medisch specialisten van het OLVG via EPIC direct toegang tot de gezondheidsinformatie die met de SanaCoach door de patiënten worden doorgegeven. Door automatische vroegsignalering, ontstaan vanuit de slimme algoritmes van de SanaCoach, komen patiënten die verslechteren direct op de radar van de behandelaars.

Nu de tweede Covid golf gaande is kunnen op deze manier de patiënten dagelijks thuis door het OLVG in de gaten worden gehouden. Een bezoek aan het ziekenhuis is dan pas nodig als het echt niet anders kan. Onnodige ziekenhuisbezoeken blijven dus uit terwijl de patiënten wel dagelijks worden gemonitord. 

Naast EPIC kan Sananet ook koppelingen realiseren met HiX en SAP. Daardoor kunnen we vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland van dienst zijn. Dit lijkt ons hard nodig zodat de reguliere zorg toch zoveel mogelijk doorgang kan vinden in deze tijden. Ons ‘virtuele leger’ van coaches kan hier goed aan bijdragen.

Wilt u hier meer over weten, neemt u dan gerust contact met ons op.