Berichten

OLVG en Sananet realiseren koppeling tussen EPIC en het Sananet Online platform. Een nodige stap in het kunnen voortzetten van de reguliere zorg.

Deze koppeling resulteert in een versnelde aanmelding van chronische patiënten van het OLVG op het SanaCoach platform. Zij kunnen na aanmelding gebruik maken van de SanaCoach. Hoe meer patiënten worden aangemeld, des te minder polibezoeken en ziekenhuisopnames nodig zijn op deze groep patiënten.

Door het leggen van de koppeling krijgen de verpleegkundigen en medisch specialisten van het OLVG via EPIC direct toegang tot de gezondheidsinformatie die met de SanaCoach door de patiënten worden doorgegeven. Door automatische vroegsignalering, ontstaan vanuit de slimme algoritmes van de SanaCoach, komen patiënten die verslechteren direct op de radar van de behandelaars.

Nu de tweede Covid golf gaande is kunnen op deze manier de patiënten dagelijks thuis door het OLVG in de gaten worden gehouden. Een bezoek aan het ziekenhuis is dan pas nodig als het echt niet anders kan. Onnodige ziekenhuisbezoeken blijven dus uit terwijl de patiënten wel dagelijks worden gemonitord. 

Naast EPIC kan Sananet ook koppelingen realiseren met HiX en SAP. Daardoor kunnen we vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland van dienst zijn. Dit lijkt ons hard nodig zodat de reguliere zorg toch zoveel mogelijk doorgang kan vinden in deze tijden. Ons ‘virtuele leger’ van coaches kan hier goed aan bijdragen.

Wilt u hier meer over weten, neemt u dan gerust contact met ons op.