Telemonitoring wordt voor zorgverleners vergoed

Wat is de aanleiding?

Sinds de komst van corona is telemonitoring in een stroomversnelling gekomen. Patiënten komen minder vaak naar het ziekenhuis en informeren zorgverleners regelmatig vanuit thuis hoe het met hen gaat. Hierdoor kunnen zorgverleners sneller reageren op klachten en direct de juiste zorg aanbieden. Dit heeft als gevolg dat reguliere consulten minder vaak plaats hoeven te vinden en SEH-bezoeken en opnames kunnen worden voorkomen. Veel voordelen voor zowel de patiënt als de zorgverlener dus. Toch werd telemonitoring voor zorgverleners nog niet vergoed tot 1 januari 2023.

Wat is nieuw?

Samen met de Federatie van Medische Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) onderkent de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het belang van telemonitoring. Daarom hebben deze partijen per ingang van 1 januari 2023 een handreiking over de vergoeding van telemonitoring opgesteld. Daarin staat weergegeven hoe telemonitoring gedeclareerd kan worden.

Hoe kunt u als zorgverlener telemonitoring declareren?

Telemonitoring wordt vergoed onder een aantal voorwaarden:

  • De zorgactiviteit ‘telemonitoring’ moet zelfstandig worden geregistreerd voor het op afstand monitoren van een patiënt in het kader van een medisch specialistische behandeling.
  • De monitoring bevat meerdere meetmomenten per jaar en omvat twee onderdelen:
    • Met toestemming van de patiënt zijn de klinische gegevens beschikbaar voor de zorgverlener via een digitale zorgapplicatie, zoals de SanaCoach of mijnIBDcoach.
    • De zorgverlener interpreteert de gegeneerde en opgeslagen gegevens van de patiënt.
  • De zorgactiviteit wordt maximaal één keer per 120 dagen geregistreerd en het wordt slechts toegestaan indien de toepassing van telemonitoring herleidbaar is uit het medische dossier en zolang de patiënt gebruik maakt van telemonitoring.
  • Telemonitoring bij patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen kan per aandoening worden geregistreerd, mits het hierbij gaat om verschillende parameters of meetwaarden.
  • Telemonitoring vervangt reguliere medisch-specialistische zorg. Ze vormen een alternatief binnen een regulier zorgpad bij (veelal) chronische aandoeningen.

Wat betekent dit voor uw patiënt?

Het gebruik van de SanaCoach of mijnIBDcoach wordt vanaf 1 januari 2023 vergoed door de zorgverzekeraar, omdat telemonitoring onderdeel is van de reguliere ziekenhuiszorg. Dit kan uw patiënt terugvinden in het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar onder de naam ‘telemonitoring’. Uw patiënten hoeven nooit meer kosten te betalen dan het maximale eigen risico dat ze hebben afgesloten bij hun zorgverzekeraar. In de meeste gevallen merken uw patiënten dus niets van deze verandering.

Meer informatie  

Meer informatie over de vergoeding van telemonitoring vindt u hier.
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via info@sananet.nl of
046-4588001.

Facebook
Twitter
LinkedIn