Digitale uitwisseling van gegevens tussen Sananet en een PGO volgens VIPP 5-programma

In samenwerking met Zuyderland heeft Sananet een koppeling gebouwd met de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) van het ziekenhuis. Zuyderland werkt al meerdere jaren met verschillende SanaCoaches. Binnen de SanaCoach vullen patiënten vragenlijsten in die inzicht geven in de huidige gezondheidssituatie. Hierdoor krijgen ze inzicht in hun ziekteverloop en behandeling waardoor de gezondheidssituatie beter in de gaten gehouden kan worden. Klachten worden sneller gesignaleerd en verergering wordt voorkomen. Door de nieuwe koppeling kunnen patiënten hun antwoorden en inzichten van de SanaCoach opvragen vanuit het PGO.

Het kunnen tonen van gegevens vanuit een telemonitoring app in een PGO, is een van de voorwaarden van VIPP5 module2. Deze koppeling is dan ook een onderdeel om de voorwaarden van de VIPP 5-module te kunnen realiseren. 

Wat is VIPP 5? 

Het VIPP 5-programma werd in 2020 geïntroduceerd en is de afkorting voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het implementatie programma stimuleert zorginstellingen om digitale informatie uitwisselingen te optimaliseren. Het legt dus de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie uitwisseling met de patiënt via een PGO en tussen instellingen onderling.  

VIPP 5 bestaat uit 3 modules. Hiervan zijn module 1 en 3 verplicht. Module 1 houdt in dat de instelling digitaal gegevens beschikbaar kan stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel. Sananet is daarom ook ‘MedMij’ gecertificeerd.

Module 2 is net iets anders en houdt in dat de instelling digitaal informatie kan uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO-informatie terugzenden richting de instelling.

Module 3 gaat over het volgende: De instelling kan digitaal de Basisgegevens-set Zorg (BgZ) en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling. 

In de nieuwsbrief van juli 2022 kon u al lezen dat Sananet een eigen MedMij certificaat heeft behaald. 

 

Meer weten? 

De patiënt kan eigen medische gegevens en de antwoorden binnen de SanaCoach inzien in het PGO en kan deze zelf delen met zijn of haar zorgverlener. Hierdoor krijgt de zorgverlener een compleet beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt en behoudt de patiënt meer zelfregie. Om gestandaardiseerde digitale informatie uitwisseling te bevorderen, zijn er bepaalde gelden beschikbaar. 

Wilt u meer weten over deze gelden, de PGO koppeling of een van onze SanaCoaches? Neem dan contact op met info@sananet.nl of bel naar 046 458 8001. 

Facebook
Twitter
LinkedIn