Waarom eHealth?

De behoefte aan medische zorg groeit snel. Dat komt onder andere door de vergrijzing en ongezond leefgedrag. Veel mensen krijgen te maken met één of meer chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD of hartfalen. Tegelijk zijn er voor deze patiënten structureel te weinig zorgprofessionals beschikbaar. Om chronisch zieken toch de nodige kwaliteitszorg te kunnen bieden, is een nieuwe manier van werken essentieel.

Daarnaast kunnen patiënten slechte gewoontes leren aanpassen. Denk aan ongezond eten, weinig bewegen en roken. Ook kunnen zij zich nieuwe gewoontes eigen maken, zoals het trouw innemen van medicijnen. Dit proces van gedragsverandering is uiterst complex. Begeleiding van leefstijlverandering en de overdracht van kennis staan dan ook centraal in de online begeleidingsprogramma’s van Sananet.