Sananet kan nu ook koppelen met chipsoft Zorgplatform

Al een aantal jaren is het mogelijk om een koppeling te maken tussen SananetOnline (het platform waarmee zorgverleners SanaCoach gebruikers monitoren) en ziekenhuissystemen zoals HiX, SAP en Epic. Door deze koppeling wordt het voor zorgverleners makkelijker om patiënten te registreren voor onze coach en patiëntgegevens en afspraakdata te synchroniseren. Tevens wordt het makkelijker om coachgegevens van een patiënt in te zien. Naast een koppeling met deze ziekenhuissystemen, biedt Sananet nu ook een koppeling met Zorgplatform aan. 

Wat is Zorgplatform? 

Binnen het integrale zorgnetwerk worden door zorginstellingen en derde partijen patiënten doorverwezen, er wordt overlegd, gecommuniceerd en patiënten worden op afstand gemonitord via e-health applicaties. Tijdens deze processen worden patiëntgegevens via verschillende communicatiekanalen overgedragen. Daarnaast worden o.a. medicatievoorschriften en beeld- en laboratoriumuitslagen via losse systemen met elkaar uitgewisseld omdat de huidige communicatiemiddelen niet toereikend of onveilig zijn. Deze verschillende oplossingen maken het samenwerken kostbaar, inefficiënt en soms zijn deze ook nog in strijd met regelgeving. Zorgplatform bundelt deze communicatiemiddelen en biedt integratie aan met de bestaande zorgsystemen van verschillende instellingen en derde partijen. Hierdoor wordt het mogelijk om via één centrale plek met elkaar te communiceren en gegevens uit te wisselen.  

Uitwisselen van informatie via zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) 

Het uitwisselen van gegevens en informatie op deze gestandaardiseerde manier wordt mogelijk gemaakt omdat Zorgplatform een zogeheten FHIR koppeling is. Binnen deze koppeling wordt gebruik gemaakt van ZIB’s. Een ZIB beschrijft welke informatie van een medische term vastgelegd moet worden en op welke manier. Hierdoor registreert iedereen op dezelfde manier informatie en dit maakt het makkelijker om informatie te hergebruiken en uit te wisselen. Bovenal kan er tussen zorgverleners geen verwarring ontstaan over hoe informatie moet worden geïnterpreteerd en begrijpen zij elkaar dus. Een voorbeeld hiervan is dat een stevige roker voor iedereen hetzelfde wordt gedefinieerd.  

Waarom is Sananet ook aangesloten op Zorgplatform? 

Binnen Sananet vinden wij het belangrijk om te blijven innoveren en mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen binnen het zorglandschap. Doordat Sananet als e-health leverancier ook toegang krijgt tot Zorgplatform, kunnen wij op dezelfde en nieuwste manier informatie en gegevens delen met ziekenhuizen die onze coaches gebruiken. Net zoals bij de koppeling die reeds wordt aangeboden, kunnen zorgverleners gebruik maken van de eerder genoemde functionaliteiten. Doordat de beveiliging van informatie via Zorgplatform op een makkelijkere manier wordt afgehandeld, zal het ook mogelijk worden om efficiënter toegang te krijgen tot SananetOnline. Een zorgverlener zal straks maar één keer te hoeven inloggen in HIX en kan dan doorgeleid worden naar SananetOnline. Dit scheelt tijd en is dus efficiënter. 

Wie kan de koppeling met Zorgplatform en SananetOnline gebruiken? 

Ziekenhuizen die HiX versie 6.2 of hoger gebruiken kunnen vanaf nu de implementatie trajecten opstarten waarmee SananetOnline kan worden benaderd via Zorgplatform.  Bent u als zorgverlener ook geïnteresseerd in deze koppeling of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met ons via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn