''IN DE TIJD DAT IK NORMAAL EEN TITRATIEPATIËNT OP DE POLI ZOU ZIEN, KAN IK NU TWEE PATIËNTEN VIA DE SANACOACH HELPEN''

Karin Drummen, Claudia Duyzings en Tieneke Ansink zijn werkzaam in het Zuyderland ziekenhuis te Heerlen. Karin en Claudia zijn beiden hartfalenverpleegkundigen en Tieneke is cardioloog. Hun collega’s in Sittard gebruiken de SanaCoach al enkele jaren. Sinds eind 2021 gebruikt ook locatie Heerlen de SanaCoach Hartfalen. Wij mochten hen interviewen over hun ervaringen tot nu toe en hun visie op eHealth in de toekomst.

SANACOACH HARTFALEN BINNEN HET ZUYDERLAND 

Het Zuyderland ziekenhuis maakt gebruik van meerdere SanaCoaches en mijnIBDcoach. Zo werd in 2014 de SanaCoach Hartfalen kleinschalig geïmplementeerd in het Zuyderland ziekenhuis te Sittard. In 2021 werd besloten om op te gaan schalen binnen locatie Sittard en de SanaCoach ook op locatie Heerlen te implementeren. Onlangs werd de 100ste patiënt geïncludeerd. Wij mochten hartfalenverpleegkundigen Karin Drummen (foto rechts onder) en Claudia Duyzings (foto rechts boven)en cardioloog Tieneke Ansink (foto links) interviewen over hun ervaringen tot dusver.  

ERVARINGEN   

”Het Zuyderland is gestart met de SanaCoach Hartfalen om het aantal bezoeken op de polikliniek terug te dringen. Het aantal hartfalenpatiënten is de afgelopen jaren flink toegenomen en dit zal ook alleen maar verder stijgen. Dit komt o.a. doordat we mensen veel langer in leven kunnen houden tegenwoordig. Er moest iets gebeuren om de zorg beheersbaar te houden.” vertellen Karin en Tieneke. Karin geeft aan dat ze het eigenlijk niet zag zitten om de SanaCoach te gebruiken: “Ik was vooral bang dat het mij alleen maar extra werk zou bezorgen. Het kost inderdaad tijd om met de coach te werken. Je moet namelijk patiënten includeren en reageren op berichtjes en alarmen. Gelukkig levert het ons ook veel op.” 

Het Zuyderland gebruikt de SanaCoach voornamelijk voor patiënten die in de titratiefase zitten. Voorwaarde is dat patiënten ontwaterd zijn, voordat hun medicatie met behulp van de SanaCoach wordt opgetitreerd. Alle patiënten komen eerst op de combinatiepoli waar ze zowel door een verpleegkundige als een cardioloog worden gezien. Vervolgens komen ze 2 à 3 weken later terug en wordt bekeken hoe de situatie op dat moment is. Op dat moment kan ook een inschatting worden gemaakt of iemand via de SanaCoach verder kan worden gemonitord. Een voordeel van de SanaCoach is dat de verpleegkundigen nu veel frequenter waardes doorkrijgen, waardoor ze een beter beeld hebben van hoe het gaat met een patiënt en indien nodig medicatie kunnen aanpassen. 

Daarnaast kunnen ze fysieke consulten op de poli vervangen door de SanaCoach. In de tijd dat ze normaal één titratiepatiënt op de poli zouden zien, kunnen ze nu twee patiënten via de SanaCoach helpen. Karin vertelt dat er ook regelmatig patiënten worden geïncludeerd die opgenomen zijn geweest. Dit heeft voor zowel de zorgverlener als de patiënt voordelen: ”Bij een patiënt die recent was opgenomen ging heel snel al iets mis. Dit konden we signaleren via de SanaCoach en hierdoor konden we adequaat reageren en een nieuwe opname voorkomen. De patiënt voelde zich hierdoor ook veiliger en het gaf hem meer zekerheid.” 

Naast het monitoren van klachten en vitale waardes, biedt het Zuyderland de kennismodules in de SanaCoach actief aan patiënten aan. Via deze kennismodules krijgen patiënten informatie over hartfalen en verschillende onderwerpen zoals medicatiegebruik en hoe om te gaan met verslechtering. Over het gebruik van de kennismodules vertelt Claudia het volgende: ”Door kennismodules te volgen worden patiënten een stuk rustiger en minder angstig. Normaal gaan mensen informatie opzoeken via het internet en komen ze akelige dingen tegen. In de kennismodules vinden ze de informatie die ze ook zouden moeten krijgen.” 

SAMENWERKING  

Wanneer patiënten stabiel zijn, worden zij meestal teruggestuurd naar hun eigen cardioloog of huisarts. Het Zuyderland zet zich in om de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn te verbeteren.

”Wij zijn telefonisch bereikbaar voor overleg met de huisartsen, sturen een uitgebreide ontslagbrief mee en zijn recent een project gestart, waarbij we de praktijkondersteuners gaan betrekken in de hartfalenzorg. Als een patiënt weer instabiel is wordt deze terugverwezen naar ons, maar het is erg fijn dat stabiele patiënten gewoon bij hun eigen huisarts in hun eigen buurt terecht kunnen. We proberen echt een regionaal zorgpad te creëren waarbij we samenwerken met andere organisaties. Het is ook belangrijk dat we binnen het ziekenhuis meer gaan samenwerken. De hartrevalidatie gebruikt bijvoorbeeld weer een ander programma dan dat wij gebruiken. Het zou handig zijn als dit gelijk wordt getrokken.”

De SanaCoach Hartfalen wordt op dit moment enkel binnen de poli cardiologie gebruikt. Zowel de verpleegkundigen als dr. Ansink hopen en verwachten dat de SanaCoach in de toekomst onderdeel gaat worden van het regionale netwerk. Zij denken dat het goed zou kunnen dat het monitoren van patiënten uiteindelijk wordt overgedragen naar de eerste lijn: ”Als een stabiele, chronische patiënt een sessie invult in de SanaCoach, zou je per sessie kunnen bekijken of het nodig is dat een patiënt wordt gezien door de arts of dat dit niet hoeft. Je krijgt dan echt de juiste zorg op de juiste plek.”  

ADVIES 

Als advies aan zorgverleners die gaan starten met de SanaCoach willen de verpleegkundigen en dr. Ansink het volgende advies meegeven: “Begin rustig en wil niet teveel in één keer. Het is belangrijk om in het begin echt te spelen met de coach. Daarnaast is het noodzakelijk dat door het ziekenhuis tijd vrij wordt gemaakt om patiënten te monitoren. ” 

  

Heeft u ook interesse in de SanaCoach Hartfalen of een van onze andere coaches? Neem dan contact met ons op via 046-458 80 01 of via info@sananet.nl . 

Facebook
Twitter
LinkedIn